Zinātniski un populārzinātniski darbi.
Memuāri.

book cover TĀVU ZEMES KALENDARS–2017
kulturvēsturiska un literara godagrōmota

27. (78.) goda gōjums
Sastōdeitōji un redaktori
J. Elksnis, V. Unda
Uz vāka:
1. lappusē piemineklis »Vienoti Latvijai«. Aleksandra Lebeda foto.
2. lappusē Francis Trasuns. Foto no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma.
3. lappusē Rēzekne. Kinoteātris »Diana«. Foto no Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotēkas Letonica projekta »Zudusī Latvija« krājuma.
4. lappusē Rēzekne. Jēzus Sirds katedrāle. Aleksandra Lebeda foto.

Gadagrāmatas izdošanu atbalstījuši:
Latgales reģiona attīstības aģentūra Logo
Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo
AS Latvijas valsts meži Logo


340 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-278-6
4,00 EUR
vairāk par grāmatu...

book cover Marta Binduka "Roberta Mūka muzejs"
brošūra
atbalstījuši Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo
AS Latvijas valsts meži Logo
Riebiņu novads Logo

16 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-268-7
izplata Roberta Mūka muzejs, Skolas ielā 11 c Galēni, Riebiņu novads, LV-5311: tel. 28362473; 26822989

book cover Pīters Strods "Pareizraksteibas vōrdneica"
4. izdavums

Grāmata izdota ar Raimonda Krasinska atbalstu


404 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-279-3
grāmatu izplata Raimonds Krasinskis tālr. 26434830

book cover Donats Latkovskis "Nacionālā atmoda Latgalē"
Modinātāji, darba veicēji
Grāmata izdota ar Rēzeknes pilsētas domes un Saeimas deputātes Solvitas Āboltiņas atbalstu

redaktore Valentīna Unda


368 lpp., cietie vāki
vairāk par grāmatu...

ISBN 978-9984-29-276-2
10 EUR

book cover LATGALES LATVIEŠU KONGRESS 1917
materiālu krājums

Saturs:

Ievadvārdi. Osvalds Zvejsalnieks
Kārlis Počs. 1917. gada Rēzeknes apvienošanās kongress un tā nozīme Latgales vēsturē
Pēteris Zeile. Diskusija presē par Latgales nākotni 1917. gada Rēzeknes kongresa priekšvakarā

Jāzeps Zeļonka. Latgales reģiona saimnieciskās depresijas un pašnoteikšanās problēmas
Alberts Budže. Katoļu Baznīca un tās priesteri Latgales kongresā 1917. gadā

redaktore Valentīna Unda
uz vāka:
Aleksandra Lebeda pieminekļa "Vienoti Latvijai" fotogrāfija
Brošūras pasūtītājs – biedrība "Latgalieši" (Pēteris Keišs)


40 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-277-9
1,50 EUR

book cover Valentīna Kaša "Briežuciems"
(1941–2014)

Veltījums Briežuciemam un tā cilvēkiem

Grāmata izdota ar
Latgales reģiona attīstības aģentūras Logo
Valsts Kultūrkapitāla fonda Logo
Balvu novada domes Logo
prof. Vitālija Zelča un Jāņa Trupovnieka atbalstu.

248 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-272-4
vairāk par grāmatu...

book cover Inga Sivicka "Andrupenes baznīca, draudze un tās kalpi"
Grāmatas izdošanu finansēja Vilis Mileiko (Kanāda)
196 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-266-3

book cover TĀVU ZEMES KALENDARS–2016
kulturvēsturiska un literara godagrōmota
77. goda gōjums
Sastōdeitōji un redaktori
J. Elksnis, V. Unda
Gadagrāmatas izdošanu atbalstījuši:
Latgales reģiona attīstības aģentūra Logo
Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo
AS Latvijas valsts meži Logo


360 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-263-2
3,50 eiro
vairāk par grāmatu...

book cover Jānis Būmanis " Pretošanas kustība dienvidaustrumu Latvijā 1944. gada jūnijs–1956. gads
Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitala fonds Logo
Latvijas Nacionālo partizānu apvienība,
Varakļānu novada pašvaldība,
Cesvaines novada dome
Preiļu novada dome
Lubānas novada pašvaldība,
Ilūkstes novada pašvaldība,
Pļaviņu novada dome,
Riebiņu novada dome,
Dagdas novada pašvaldība,
Kārsavas novada pašvaldība,
Ciblas novada pašvaldība,
Līvānu novada pašvaldība,
Biedrība "Daugavas vanagi",
Harijs Fridemanis, Paulīne Zalāne, Zemnieku saimniecība "Dzelzskalēji", Anna Iesalniece, Marta Binduka, Valentīna Turkopule, Andris Bumbišs, Edmunds Būmanis, Anna Kurme, Veronika Nagle, Pēteris Usāns, Leontīne Dimante, Benedikts Spridzāns, Līvija Zepa, Ruta Kļibiķe, Margarita Kundrāte, Leonards Pastars, Jānis Būmanis, Lūcija Rudzāte-Leite, Jānis Mičulis, Terēzija Latkovska, Anita Krūmiņa, Raimonda Kolneja un Jūlijs Trops.


A4 formāts, 336 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-259-5
20,00 eiro
vairāk par grāmatu...

book cover Pēteris Keišs "Mūžu nodzīvot"


144 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-261-8
grāmatu izplata autors: 371-29366565
vairāk par grāmatu...

book cover Andrejs Kavacis "Ieskaties zemes vaigā"


65 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-262-5
grāmatu izplata autors: 371-22334399
vairāk par grāmatu...

book cover Pēteris Gleizdāns "Mini grafika" ,
Grāmata laista klajā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"
biedrības "Latgalieši" un
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu ziedojumu atbalstu.

254 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-260-1
4,00 EUR

book cover Jānis Svenčs "Dienas pie Daugavas" ,
atmiņu tēlojumi
grāmatas pielikumā krāsainas autora darbu reprodukcijas

Gramata iznākusi ar Daugavpils novada domes un Pļaviņu novada domes atbalstu

Redaktore Valentīna Unda
192 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-258-8
vairāk par grāmatu...
6,00 EUR

book cover Jāzeps Strods "Mana mūža atspulgi" ,
memuāri
72 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-256-4
2,26 EUR

book cover Tāvu zemes kalendars 2015,
kulturvēsturiska un literara godagrōmota
76. (25.) goda gōjums
Sastōdeitōji un redaktori
J. Elksnis, V. Unda
Gadagrāmatas izdošanu atbalstījuši:
Helēna Vasiljeva, Marija un Andrejs Ruhnmani, Anita Olga un Antons Elkšņi,Harija Fridemanis, Jānis Blažēvičš, Montreālas Latviešu katoļu kopiena (Alberts Caune), Amerikas Latviešu katoļu apvienība un Zigfrīds Zadvinskis, Aleksis Rubulis (Čikāga), Beata Krajevska,
Rēzeknes pilsētas dome
Rēzeknes novada dome
Latgales reģiona attīstības aģentūra Logo
Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo
un AS Latvijas valsts meži Logo


428 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-255-7
4,00 EUR

book cover Francis Trasuns "Runas",
Latvijas republikas Satversmes sapulcē,Latvijas republikas 1. un 2. Saeimā.
Pētera Zeiles priekšvārds
Pētera Zeiles un Vladislava Malahovska komentāri


Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Rēzeknes pilsētas dome (ar Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības starpniecību)
Sandra Kalniete
Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo


472 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-253-3
10,00 EUR

book cover Literaturas almanahs Olūts-19,
Uz vāka:
1. lappuses O. Zvejsalnieka glezna " Rēzekne zeltā", 1997
4. lappusē O. Zvejsalnieka glezna "Pašportrets". 1979

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitala fonds Logo
un uzņēmējs Jānis Blaževičs


326 lpp., mīkstie vāki
ISSN 1407-2076
ISBN 978-9984-29251-9
3,00 EUR

book cover Veronika Grišāne "Viens darbīgs mūžs",
Vāku dizains Elita Pole

Grāmata iznākusi ar Dagdas novada domes,
Valentīnas Ivanovskas (Celitānes) audzēkņu:
Vitolda Zahara,
Ernesta Platača,
Jāņa Kalnača
un grāmatas autores atbalstu.


78 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-254-0
izplata Veronika Grišāne

book cover Mans laikabiedrs. Мой современник ,
avīzes Rēzeknes Vēstis lasītāju atmiņu stāsti latviešu un krievu valodā
262 lpp., cieitie vāki
ISBN 978-9984-29-250-2
izplata avīze "Rēzeknes vēstis" Rēzeknē

book cover Anna Babre " Mūža josta. Laika meti."
248 lpp. mīkstie vāki
Gramatas izplata autore 26583214
ISBN 978-9984-29-248-9
vairāk par grāmatu...


book cover Pēteris Zeile "Latgales periodika" 1862–2013
Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitala fonds Logo
Latgales reģiona attīstības aģentūra Logo
Preiļu novada dome
Jānis Blaževičs
Alberts Spoģis
Lettischer Pressverein in Deutschland

287 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-241-0
vairāk par grāmatu...
7,11 EUR (5,00 Ls)

book cover Kornēlija Springoviča "Aglonas ziediņš"
pateicība par attēliem P. I. J. māsai Klārai

176 lpp. mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-239-7
vairāk par grāmatu...
1,71 EUR (1,20 LVL)

book cover Rihards Ciblis "Kalsim rotas"
Grāmatas izdošanu atbalstīja:
Valsts Kultūrkapitala fonds Logo
Latgales reģiona attīstības aģentūra Logo
Maltas pagasta pārvalde Logo

126 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-237-3
vairāk par grāmatu...
grāmatu izplata Maltas pagasta pārvalde

book cover Tāvu zemes kalendars 2014,
Kulturvēsturiska un literara godagrōmota, 75. goda gōjums
sastōdeitōji un redaktori J. Elksnis, V. Unda

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Rihards Melnis,
Andris Meiers,
Gunārs Spradzenko,
Monreālas latviešu katoļu kopiena (Alberts Caune) Kanāda,
Rēzeknes pilsētas dome,
Helēna Vasiļjeva,
Pēteris Meikstums,
Rēzeknes novada pašvaldība,
Kārsavas novada pašvaldība,
Daugavpils novada dome,
Ciblas novada pašvaldība,
Krustpils novada pašvaldība,
Dagdas novada pašvaldība,
Baltinavas novada dome,
Līvānu novada dome
Paulīne Zalāne-Vallene
Antons Rekšņa
Pateicība Mārai Nizinskai ("Rēzeknes Vēstis")


336 lpp. mīkstie vāki
ISSN 1407–2068
ISBN 978-9984-29-236-6
4,27 EUR (3,00 LVL)

book cover Jānis Broks "Prelāta Staņislava Vaikuļa piemiņai",
atmiņas un pārdomas
Grāmata izdota ar priesteru J. Stepiņa, A. Budžes, J. Zarāna, kultūras darbinieka P. Keiša un avīzes "Rēzeknes Vēstis" (M. Nizinska) atbalstu.


160 lpp. mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-235-9
2,56 EUR (1,80 LVL)

book cover Henrihs Kivlinieks "Kalupieša dzīves gājums",
Autobiogrāfiska apcere ar daudzām fotogrāfijām no autora arhīva
Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījuši: Aivars Kursītis (Ogre), Daugavpils novada dome (Janīna Jalinska), SIA "Meliors Krauja" (Antons Soms) Viktors Lazdāns (Lielie Stradišķi) un Kalupes pagasta pārvalde (Ināra Ūbele)


144 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-233-5
vairāk par grāmatu...
grāmatu izplata autors
tālr: 26428646

book cover Eduards Upenieks Med. Dr. Emeritus "Par dzīves skaistumu un mākslu",
Spēja saprast mākslu ir civilizācijas balva
Grāmatu veltu savai mīļajai mātei Marijai pateicībā par viņas lūgšanām un manis audzināšanu.


400 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-230-4
vairāk par grāmatu...
grāmatu izplata autors

book cover Pīters Strods "Pareizraksteibas vōrdneica", latgaliešu valodā
Šys atkōrtōtais izdavums veļteits
Virginijas un Pāvela Pastaru, Jevgēnijas un Boleslava Turlaju
pīmiņai
Grāmata izdota ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības atbalstu.
404 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-228-1

Šīs grāmatas elektroniskā versija ir tapusi ar izdevniecības "Lielvārds" atbalstu un pieejama
šeit

book cover Prof. Aleksis Rubulis "Dievs un cilvēki"

112 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-226-7

vairāk par grāmatu...
1,42 EUR (1,00 LVL)

book cover Pēteris Zeile "Rainis un Latgale"

Grāmata izdota ar Jāņa Blaževiča atbalstu
316 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-222-9

5,69 EUR (4,00 LVL )

book cover Pēteris Keišs "Aizbraucēji un palicēji",

144 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-221-2
vairāk par grāmatu...
5,69 EUR (4,00 LVL)

book cover Andris Gribuška "Kareivja gaitas latviešu leģionā", 2. izdevums (viena gada laikā!)

320 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-219-9
vairāk par grāmatu...
Grāmatu var iegādāties pie autora: 28352135

book cover Leonhards Latkovskis "Aglonas baznīcas un klostera vēsture"

160 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-218-2
vairāk par grāmatu...
par grāmatas iegādi rakstīt: latkovski@hood.edu

book cover Pēteris Zeile "Latgale un tās ļaudis",
otrs, atkārtots izdevums

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Rietumu Bankas Labdarības fonds,
Rēzeknes pilsētas Dome un Latgales mecenāti


318 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-208-3
vairāk par grāmatu...
9,96 EUR (7,00 LVL)

book cover Pēteris Keišs "...Here the birds of my illusion scream...",
no latviešu valodas tulkoja Silvija Elksne.

380 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-186-4
vairāk par grāmatu...
5,69 EUR (4,00 LVL )

book cover Josifs Šteimans "Staļina diktatūra un tās sekas" , Priekšvārds. Jānis Elksnis; Personu rādītājs. Boris Volkovičs.

168 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-203-8
vairāk par grāmatu...
3,56 EUR (2,50 LVL)

book cover Jōņs Vasilevskis "Antikrista nogūs"

168 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-207-6
vairāk par grāmatu...
1,42 EUR (1,00 LVL)

book cover BĪSKAPA JULIJANA VAIVODA DIENASGRĀMATA
304 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-191-8
vairāk par grāmatu...
Grāmatu izplata Rīgas Metropolijas kūrijas grāmatu galds
tālr. 67224314

book cover Tadeušs Puisāns "Vēstures mozaīka
grāmatas izdošanu atbasltīja
PASAULES BRĪVO LATVIEŠU APVIENĪBA
PBLA logo
392 lpp., mīkstie vāki, kabatas formāts.
ISBN 978-9984-29-181-9
vairāk par grāmatu...
4,27 EUR (3,00 LVL )

book cover Josifs Šteimans "Vēsture un filozofija, socioloģija un politika"

216 lpp., mīkstie vāki, kabatas formāts.
ISBN 978-9984-29-176-5
vairāk par grāmatu...
2,85 EUR (2,00 LVL)

book cover Pēteris Zeile "LATGALES GLEZNIECĪBA"
No Vilhelma Purvīša Rēzeknē līdz Latgales glezniecībai Mākslas namā.

344 lpp., cietie vāki, liels formāts (240X290 mm).
izdošanu atbalstīja:
Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo
vairāk par grāmatu...
21,34 EUR (15,00 LVL)

book cover Henrihs Kivlinieks "Kalupe un kalupieši"
2. papildināts un pārstrādāts izdevums, 192 lpp., aplocē.

grāmatas izdošanu atbalstīja:
Aivars Kursītis (Ogre)
Daugavpils novada dome (Janīna Jalinska)
Vārkavas novada dome (Antra Vilcāne)
Antons Soms (SIA „Meliors”)
Kalupes pagasts (Aivars Raščevskis)
Hokeja klubs „Latgale” (Leonards Tencis)
Viktors Lazdāns (Lielie Stradišķi)
Andris Baltacis („Baltie Lāči”)

vairāk par grāmatu...
grāmatu izplata autors - tel. 65430919; 26428646 (mob.)

book cover Jānis Unda. Akvareļi (reprodukciju katalogs)
Uz vāka akvarelis „Saules zelts” (1967),
sastādītāja Valentīne Unda,
Autora meitas – mākslinieces Ievas Undas– priekšvārds.
Teksts – latviešu, angļu, vācu un krievu valodā .
2008. g. mīkstie vāki, 92. lpp.
vairāk par grāmatu...
4,27 EUR (3,00 LVL)

book cover Anatolijs Bērzkalns "Latgaļu volūdas vōrdu krōjums" , 2007. g. iesieta, 562. lpp.
vairāk par grāmatu...
5,69 EUR (4,00 LVL)

book cover Josifs Šteimans "Atšķirīgi un pretēji uzskati" , 2007. g. iesieta, 180. lpp. kabatas formāts,
vairāk par grāmatu...
vairāk par autoru...
2,13 EUR (1,50 LVL)

book cover Josifs Šteimans "Ideāli un intereses",
2006. g. aplocē,kabatas formāts, 158. lpp.
"Kaut gan socioloģiskie pētījumi liecina, ka respondentu vairākumam materiālās intereses šķiet svārīgākas par garīgajām, ideālisti turpina ticēt, ka nākotnē situācija mainīsies, ka sociālā taisnīguma idejas un garīgās kultūras bagātības būs sabiedrības uzmanības centrā. Latīņu valodas cilmes vārds "optimists" nozīmē "vislabākais. Optimistiem raksturīgs dzīvesprieks, mundrums un pārliecība, ka nākotne būs labāka par pagātni, ka cēlu ideālu īstenošana būs plašu masu interesēs."
vairāk par autoru...
1,71 EUR (1,2 LVL)

book cover Anna Līduma "Jūlijs Rozītis".
Monogrāfija, 2004. g. aplocē, 144. lpp.
2,13 EUR (1,5 LVL )

book cover Иосиф Штейман,"Откровенно о сокровенном" 2003. g. aplocē, 184. lpp.
2,13 EUR (1,5 LVL)

book cover С. Кузнецов, И. Штейман "Библия и современность" 1999. g. aplocē, 96. lpp.
2,85 EUR (2,00 LVL)