VEIKALS/SHOP

2023. gada izdevumi

book cover

ROMONS SPAITĀNS

SPAITOJAM
Dzejas krōjums latgalīšu volūdā

130 lpp; mīkstie vāki.

ISBN 978-9984-29-364-6

6,00 EUR

2022. gada izdevumi


book cover

Tāvu zemes kalendars–2023

Kultūrvēsturiska un literara godagrōmota. 84. goda gōjums.Grāmata izdota ar:
Latgales reģiona attīstības aģentūras,
Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Latvijas valsts mežu,
Rēzeknes pilsētas domes,
Viļa Mileiko,
Andra Gribuškas,
Josifa Ročko

Uz vāka Ilonas Žukovskas foto

Sastādītāji un redaktori Jānis Elksnis un Valentīna Unda

Datormaketētāja Solveiga Sarkane.

274lpp; mīkstie vāki.

ISSN 1407-2068
ISBN 978-9984-29-361-5

8,00 EUR

book cover

Literaturas almanaha Olūts 20 (27) laidīņs

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Rēzeknes nūvoda pašvaļdeiba
Andris Eriņš
Andris Gribuška
Helēna Kulincāne
Vilis Mileiko
Māra Nizinska
Anna Pētersone
Regīna Roskoša
Olga Vogule


Uz vāka Ilonas Žukovskas foto

Redaktore Valentīna Unda

206 lpp., mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-360-8

7,00 EUR

2021. gada izdevumi


book cover

Pasaukums ceļš. Andra Eriņa dziesmas (ar notīm)

Muzikālā redaktore Bernadeta Everse

Literārā redaktore Valentīna Unda

Dana Vasiļjeva. Vāku, titullapas un nodaļu titullapu noformējumsliels (A-4 formāts), 196 lpp., cietie vāki;

ISBN 978-9984-29-347-9

17,00 EUR

book cover

Olūts Literaturas almanahs 19 (26)
latgaliešu valodā

redaktore Valentīna Unda

Uz vāka Ilonas Žukovskas foto

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:

Valsts Kultūrkapitāla fonds
Jānis Blaževičs un Vilis Mileiko


228 lpp., mīkstie vāki;

ISBN 9789-984-29-343-1

3,50 EUR

2020. gada izdevumi


book cover

Tāvu zemes kalendars–2021

Kultūrvēsturiska un literara godagrōmota. 82. goda gōjums.Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitāla fonds, Jānis Blaževičs, Vilis Mileiko, Andris Gribuška, Josifs Ročko, Līvanu pasvaldība un Viļakas pašvaldība


Uz vāka Ilonas Žukovskas foto

Redaktore Valentīna Unda

Datormaketētāja Solveiga Sarkane.

290 lpp; mīkstie vāki.

Metiens 1000 eks
ISSN 1407-2068
ISBN 978-9984-29-337-0

3,50 EUR

book cover

Literaturas almanaha Olūts 18 (25) laidīņs

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitāla fonds, Jānis Blaževičs, Vilis Mileiko, Andris Gribuška


Uz vāka Ilonas Žukovskas foto

Redaktore Valentīna Unda

248 lpp., mīkstie vāki.
Metiens 500 eks.
ISBN 978-9984-29-336-3

3,00 EUR

book cover

Jōņs Cybuļskis. Andryvs Jūrdžs

Latgaliešu valodā ar paralēlu angļu tulkojumu.

Redaktore Valentīna Unda.

Tulkojums angļu valodā – Aija Nagle-Īzāka.

Angļu tulkojuma redaktors un grāmatas pasūtītājs – Pīters Aloizs Ragaušs.

266 lpp., cietie vāki.
Metiens 700 eks.
ISBN 978-9984-29-335-6.

8,00 EUR

book cover

Ieva Zuicena. Filologs Viktors Vonogs

Rolanda Zepa vāku dizains.


72 lpp., mīkstie vāki.
Metiens 250 eks.
ISBN 9789-984-29-338-7

2,40 EUR

2019. gada izdevumi


book cover

Marija Brokāne. Brokānu dzimta

Redaktore V. Unda
Stella Elksne. Grāmatas dizains, attēlu apstrāde.

356 lpp., cietie vāki
Metiens 250 eks.
ISBN 978-9984-29-330-1

12,00

book cover

Tāvu zemes kalendars 2020
Kulturvēsturiska un literara godagrōmota
81. goda gōjums
Sastōdeitōji un redaktori J. Elksnis un V. Unda

Gadagrāmata izdota ar Latgales reģiona attīstības aģēntūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas valsts meži un Rēzeknes pilsētas domes atbalstu.


304 lpp., mīkstie vāki
Metiens 1000 eks.
ISBN 978-9984-29-328-8

3,00 EUR


book cover

Piemineklis un laiks
Materiālu krājums par Latgales atbrīvošanas pieminekli.
Otrais, papildinātais izdevums.
Sastādījusi Irēna Vilčuka

232 lpp., cietie vāki
Metiens 400 eks.
ISBN 978-9984-29-329-5

4,00 EUR

book cover

Veneranda Andžāne. Pēdas dzīves grāmatā

Grāmata izdota ar Baltinavas novada domes atbalstu

104 lpp., mīkstie vāki
Metiens 200 eks.
ISBN 978-9984-29-325-7

3,00 EUR

book cover

OLŪTS-24
literaturas almanahs
Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Rēzeknes pilsētas dome;
Valsts Kultūrkapitāla fonds,
Jānis Blaževičs un Raimonds Krasinskis.

Redaktore Valentīna Unda
Grāmatas un vāku dizains Stella Elksne
292 lpp., mīkstie vāki
Metiens 500 eks.
ISBN 978-9984-29-324-0

3,00 EUR

book cover

Jānis Svenčs
Gadu ritumā
dzejoļu krājums

Jāņa Svenča vāku noformējums
Redaktore Valentīna Unda
80 lpp., cietie vāki
Metiens 300 eks.
ISBN 978-9984-29-303-5

Grāmatas cena: 2,00 EUR

book cover

Jōņs Cybuļskis.
Veritas nostra est (Patīseiba ir myusu! The truth is ours!)
latgaliešu valodā ar paralēlu Aijas Nagles tulkojumu angļu valodā.

Redaktori Valentīna Unda un Pīters Aloizs Ragaušs (angļu tulkojumam)

Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains, attēlu apstrāde.
168 lpp., cietie vāki
Metiens 1000 eks.
ISBN 978-9984-29-322-6.

4,00 EUR

book cover

Valentīna Slavinska.
Laiks.
Esejas. Dzeja

Pateicība Pēterim Turkelim par šī izdevuma Finansiālo atbalstu

Redaktore Valentīna Unda
Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains, attēlu apstrāde
132 lpp., mīkstie vāki
Metiens 200 eks.
ISBN 978-9984-29-314-1.

2,00 EUR

2018. gada izdevumi


book cover

VERONIKA TENČA-GOLDMANE
VĒJOS IZKAISĪTIE
Vēsturisks stāsts par Latgales novada ļaužu dzīvi 20. gadu simtā


256 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-312-7
5,00 EUR

book cover

TĀVU ZEMES KALENDARS 2019
Kulturvēsturiska un literara godagrōmota
29. (80.) goda gōjums
Gadagrāmata izdota ar Latgales reģiona attīstības aģentūras,

Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Līvanu novada domes,
Kārsavas novada domes
un Raimonda Krasinska atbalstu


Sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda

312 lpp., mīkstie vāki
ISSN 1407-2068
ISBN 978-9984-29-310-3
3,50 EUR

book cover

OLŪTS 16 (23)
LITERATURAS ALMANAHS
Veļteits Latvijas symtgadei

grāmatas izdošanu atbalstīja Valsts Kulturkapitāla fonds
un uzņēmējs Jānis Blaževičs
redaktore Valentīna Unda
Uz vāka: 1. lapp. J. Gaigals "Rudens veltes", 2002
4. lapp."Krasta iela Rēzeknē", 1966
328 lpp., mīkstie vāki
ISSN 1407-2076
ISBN 978-9984-29-306-6
3,50 EUR

book cover


Julians Vaivods.
Garīgā dzīve un tās vadītāji Kurzemē 18. gadsimtā

redaktore Valentīna Unda
206 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-302-8
3,00 EUR

book cover

Jānis Broks.
Ieskats Latviešu katolisko rakstu vēsturē.
Jānis Cakuls.
Katoļu Baznīcas skolas Latvijā (Livonijā)

redaktore Valentīna Unda
192 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-305-9
2,50 EUR

book cover Paulīne Zalāne

DZĪVNIEKIEM IR DVĒSELEkabatas formats, 64 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-301-1

par P. Zalāni...

2,00 EUR


2017. gada izdevumi


book cover Kūkle
1914. gada grāmatas faksimilizdevums


Grāmata izdota pēc Raimonda Krasinska ierosinājuma un ar viņa atbalstu.
88 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-299-1
1,50 EUR


book cover Brōļu Skrindu dzeive un darbeiba
sastōdejis Raimonds Krasinskis


Grāmata izdota pēc Raimonda Krasinska ierosinājuma un ar viņa atbalstu.
46 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-298-4
1,00 EUR


book cover Kara varoņi (Latvijā dzimušo 2. pasaules kara padomju armijas varoņu 26 biogrāfijas)

Grāmata izdota pēc biedrības Latvijas Valsts aizsardzības fonds "Lāčplēsis" pasūtījuma un ar SIA Rēzeknes gaļas kombināta atbalstu 96 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-291-5
5,00 EUR


book cover Ernests Vicāns. Vēlīnie ziedi

dzejoļu krājums
redaktore Valentīna Unda
78 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-294-6
2,00 EUR


book cover Antons Rupainis "Baltie tēvi"

Vēsturisks romāns
redaktore Valentīna Unda

Grāmata izdota ar Pētera Ragauša un Betijas Rupaines atbalstu464 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-281-6
8,00 EUR
vairāk par grāmatu...

book cover KAZIMIRS VILNIS

Rakstu krājums par priesteri Kazimiru Vilni (1909–1992)
redaktore Valentīna Unda

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Paulīne Zalāne, Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonds, Terēze Vāvere (Cibuļska), Zifrīds Zadvinskis, Vilis Mileiko un Toronto Latviešu katoļu draudze, Viktorija Apenīte, Terese Buga, Izabella Cielēna, Ilona Cīrule, Elīna Erlmane, Antra Johansone-Rantiņa, Kancānu ģimene Zviedrijā, Astrīde Kreiboma, Austra un Jānis Krēsliņi, Laine Lasmane-Vikmarka, Elza Mankopa, Maria Mediņa-Knope, Andrejs Sekste, Māra Siliņa, Astra Svarāne, Lilita Zaļkalne, Zviedrijas Latviešu katoļu biedrība168 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-283-0
2,00 EUR
vairāk par grāmatu...

2016. gada izdevumi


book cover Zigfrīds Miglinieks. Dzīvosim ar dziesmu

dziesmas ar notīm
Redaktores: Bernadeta Eversa un Valentīna Unda

Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījuši:
Elza Audze, Skaidrīte Babre, Inese Bundere, Janīna Bārtule, Regīna Bikoviča, Antoņina Brasla, Margrieta Cīrule, Valentīna Čepele, Anita Graudiņa, Veneranda Greiškāne, Inese Greiža, Jānis Grudulis, Vija Hveckoviča, Irēna Ivanova, Stefans Jonikāns, Marija Kleina, Lija Kļaviņa-Lozda, Ilga Kovalenoka, Valija Kozlovska, Nelija Krasnobaja, Vilhelmīne Krūmiņa (Rumbiniece), Irita Kurme, Ainārs Lagons, „Līdumi” (z/s Gaigalavas pag.), Maltas pagasta pārvalde (V. Skudra), Vita Martinova, Anna Melne, Anna Mežale, Terēze Migliniece, Ruta Mika, Inna Mironova, Vera Petrova, Uldis Pildigovičs, Elizabete Platā, Veneranda Popova, Valija Rudziša, Anna Sauka, Anna Sidarāne, Rita Siņavska, Aija Sniķere, Valdis Sniķeris, Lilija Spale, Emīlija Strode, Irēna Strode, Anna Šmaukstele, Euģenija Šteimaka, Sandra Štekele, Ņina Tokareva, Inga Trūle, Imants Tučs, Irēna Znūteņa.46 lpp., A-4 formāts, mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-280-9
2,00 Euro
vairāk par grāmatu...

book cover Pīters Strods. Pareizraksteibas vōrdneica
4. izdavums

Grāmata izdota ar Raimonda Krasinska atbalstu


404 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-279-3
6,00 EUR

book cover Donats Latkovskis "Nacionālā atmoda Latgalē"
Modinātāji, darba veicēji; (91 biogrāfija)

P. Zeiles priekšvārds: "Rakstnieks, publicists, kultūrvēsturnieks Donats Latkovskis"
redaktore Valentīna Unda
Grāmata izdota ar Rēzeknes pilsētas domes un Saeimas deputātes Solvitas Āboltiņas atbalstu


368 lpp., cietie vāki
vairāk par grāmatu...

ISBN 978-9984-29-276-2
10 EUR

book cover LATGALES LATVIEŠU KONGRESS 1917
materiālu krājums

Saturs:

Ievadvārdi. Osvalds Zvejsalnieks
Kārlis Počs. 1917. gada Rēzeknes apvienošanās kongress un tā nozīme Latgales vēsturē
Pēteris Zeile. Diskusija presē par Latgales nākotni 1917. gada Rēzeknes kongresa priekšvakarā

Jāzeps Zeļonka. Latgales reģiona saimnieciskās depresijas un pašnoteikšanās problēmas
Alberts Budže. Katoļu Baznīca un tās priesteri Latgales kongresā 1917. gadā

redaktore Valentīna Unda
uz vāka:
Aleksandra Lebeda pieminekļa "Vienoti Latvijai" fotogrāfija
Brošūras pasūtītājs – biedrība "Latgalieši" (Pēteris Keišs)


40 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-277-9
1,50 EUR

book cover Antons Rupainis "Māra mostas"
Vēsturisks romāns. Triloģija
Pirmā grāmata. Poļu dumpis
Otrā grāmata. Gaiļi pusnaktī
Treša grāmata. Pēteris Miglinieks

798 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-271-7
vairāk par autoru...
15,00 EUR

2015. gada izdevumi


book cover Jānis Svenčs "Dienas pie Daugavas" ,
atmiņu tēlojumi
grāmatas pielikumā krāsainas autora darbu reprodukcijas
Grāmata iznākusi ar Daugavpils novada domes un Pļaviņu novada domes atbalstu
Redaktore Valentīna Unda
192 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-258-8
vairāk par grāmatu...
6,00 EUR

2014. gada izdevumi


book cover Jāzeps Strods "Mana mūža atspulgi" ,
memuāri
72 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-256-4
2,20 EUR (pēdējais eks.)

book cover Francis Trasuns "Runas",
Latvijas republikas Satversmes sapulcē,Latvijas republikas 1. un 2. Saeimā.
Pētera Zeiles priekšvārds
Pētera Zeiles un Vladislava Malahovska komentāri


Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Rēzeknes pilsētas dome (ar Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības starpniecību)
Sandra Kalniete
Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo


472 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-253-3
10,00 EUR

2013. gada izdevumi


book cover Pēteris Zeile "Latgales periodika" 1862–2013
Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitala fonds Logo
Latgales reģiona attīstības aģentūra Logo
Preiļu novada dome
Jānis Blaževičs
Alberts Spoģis
Lettischer Pressverein in Deutschland

287 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-241-0
vairāk par grāmatu...
7,00 EUR

book cover Kornēlija Springoviča
"Aglonas ziediņš"

pateicība par attēliem P. I. J. māsai Klārai

176 lpp. mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-239-7
vairāk par grāmatu...
2,00 EUR

2012. gada izdevumi


book cover Prof. Aleksis Rubulis "Dievs un cilvēki"

112 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-226-7

vairāk par grāmatu...
1,00 EUR

book cover Antons Rekšņa "Trīs zvaigznes manā mūžā"
Veltījums dēlam Jurim,
vedeklai Ievai,
mazdēlam Tomam un mazmeitai Agnesei Rekšņām

216 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-225-0

vairāk par grāmatu...
3,00 EUR

book cover Baltinavas draudzes prāvests Jānis Svilāns "Sprediķi",
Šie sprediķi ir veltījums manas 45 gadu priesterības atcerei

528 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-212-0


7,00 EUR

2010. gada izdevumi


book cover Antons Rekšņa "Caur mežiem un purviem"
288 lpp., cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-183-3
vairāk par grāmatu...
4,00 EUR

2009. gada izdevumi


book cover Lekcionarijs 1 sējums,
Adventa laiks, Zīmassvātku laiks. Rīgas Metropolijas kūrija,
226 lpp., cietie vāki.

grāmata izdota ar Jāņa Blaževiča atbalstu
12,00 EUR

book cover Josifs Šteimans "Atmiņas un pārdomas"
memuāri,
174 lpp., cietie vāki.
grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo,
Latgales reģiona attīstības aģentūra Logo
vairāk par grāmatu...
vēsturniece Ilga Apine par grāmatu
1,50 EUR