LATGALES KULTŪRAS CENTRA IZDEVNIECĪBA

Izdodam grāmatas latgaliešu, latviešu un krievu valodā


Par LKCI

1990. gada aprīlī tika nodibināta sabiedriska organizācija (SO) "Latgales Kultūras centrs", kuras statūtos viens no uzdevumiem bija grāmatu izdošana, tāpēc 1990. gada 1. jūnijā izveidota izdevniecība. Līdz 2021. gadam ir izdotas vairāk nekā 500 nosaukumu grāmatas latviešu literārajā, latgales latviešu, krievu un angļu valodā.

Latgales Kultūras centra (LKC) izdevniecību dibināja un vada Jānis Elksnis.

Literāra redaktore, gadagrāmatas "Tāvu zemes kalendars" un literārā almanaha "Olūts" sastādītāja – Valentīne Unda.

Viens no galvenājiem Latgales Kultūras centra (LKC) izdevniecības darbības mērķiem ir kultūrvēsturiskas un literāras gadagrāmatas Tāvu zemes kalendars un literatūras almanaha Olūts izdošana.
book cover Tāvu zemes kalendars ir kultūrvēsturiska un literāra gadagrāmata ar ļoti garu mūžu. Tās 1. gadagājums iznācis Daugavpilī 1939. gadā. Kalendārs nav iznācis Baigajā gadā. Taču turpmākos gados sasniedzis lielu metienu – 1944. gadā – 50000 eks. No 1945. gada līdz 1990. gadam tas iznācis Rietumvācijā. No 1991. gada tas atkal iznāk Latvijā – Rēzeknē.
Patlaban Tāvu zemes kalendars un Olūts vienīgie regulārie izdevumi Latgales latviešu (latgaliešu rakstu) valodā. Abos izdevumos tiek publicēti iepriekš nepublicēti Latvijas un ārzemes tautiešu darbi. Gadagrāmatas lielākās nodaļas ir: arheoloģija, vēsture, kultūrvēsture un literatūra, kritika, publicistika.

LKC izdevniecības mērķis ir attīstīt latgaliešu literāro valodu un atbalstīt autorus, kas raksta latgaliski vai par Latgali.