Sergejs Žukovs

Par sevi

Esmu dzimis 1982. gada 9. martā Krāslavā. Latvietis. Beidzis Krāslavas ģimnāziju, pēc tam Daugavpils Tirdzniecības skolu.

Būdams skolnieks, uzvarēju sacerējumu konkursā »Kā es redzu Latviju pasaulē« – un 1999. gada 13. maijā Rīgā saņēmu paša ārlietu ministra Valda Birkava pasniegto balvu.

Esmu piedalījies un guvis atzinību dažādos literāros konkursos.

Mana proza un dzeja ir publicēta dažādos republikas preses izdevumos: laikrakstā »Zeme« – »No mednieka stāstiem« (2000. g. janvāris) un »Divas naktis blakus lācim«(2000. g. aprīlis), »Literatūra un Māksla Latvijā« – īspasaka »Zemenes sniegā« (2000, 21. decembris); dzejoļi – laikrakstos »Dzirkstele« (2004, 14. oktobris), »Krāslavas Vēstis« (2005, 16. jūlijs); seko publikācijas – gan proza, gan dzeja – Jēkabpils Izglītības iniciatīvu centra almanahā »Manā skolā mācās čigāni«(2006), Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba žurnālā »Helikons« (2006), »Neatkarīgās Rīta Avīzes« pielikumā – žurnālā »Māja« (2007), krājumos »Mana Krāslava« un »Pasakas piena glāzē«; kā arī internetā. Darbojos arī atdzejas laukā.

2003. gada aprīlī ņēmu dalību Jauno autoru seminārā Rīgā un nākošā gadā – Jauno dzejnieku seminārā Daugavpilī. Esmu uzstājies radio ar dzejas un prozas fragmentu lasījumiem. 2004. gada Dzejas dienās piedalījos Rīgā, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā un Gulbenē – sakarā ar konkursu »Sidraba lāsēm rit laiks«.

Savus jaunākos stāstus un dzejoļus iesniedzu regulāri Latgales Kultūras centra izdevniecībā – publicēšanai literatūras almanahā »Olūts« un »Tāvu zemes kalendarā«.

Tagad pie lasītāja nonāk mans dēku romāns iz mūsu zemes pagātnes »Kaisles varā« (2001).