BĪSKAPA JULIJANA VAIVODA
DIENASGRĀMATA

PRIEKŠVĀRDS

Julijans Vaivods kā arhidiecēzes administrators, bīskaps un pēdīgi kardināls periodu, par kuru raksta šajā dienasgrāmatā, pavadīja padomju režīma gados. Tikai dažas dienas pirms aiziešanas mūžībā viņam bija vēl iespēja redzēt pārmaiņu iesākumu, kad Latvija atkal kļuva par neatkarīgu valsti.

Kardinālam gandrīz jau bija zudusi cerība, ka viņa grāmatas tiks iespiestas un nonāks tautas rokās, kā to Ekselence metropolīts Antonijs Springovičs bija vēlējies. Viņš ieraudzīja vienīgi savu grāmatu »Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī«, iespiestu 1989. gadā. Tagad, līdz šai dienai, ir iznākušas deviņas J. Vaivoda grāmatas: »Latvijas R. katoļu Baznīcas vēsture« (3 sējumi), »Atpūtai un darbam« (2 sējumi), sprediķu grāmatas svētdienām un svētku dienām (3 sējumi) un septiņu mēnešu perioda »Dienasgrāmata«.

Var droši teikt, ka kardināls priecājas par to visu mūžībā. Arī šī grāmata, tāpat kā visas iepriekšējās, tiek izdota ar emigrācijā dzīvojošo mūsu tautiešu katoļu atbalstu, par ko viņiem vissirsnīgākā pateicība. Konkrēti par šīs grāmatas izdošanu liela pateicība arī Venerandai Galkinai un Agnesei Ludženiecei, kuras sagatavoja šo Julijana Vaivoda »Dienasgrāmatu« (rokrakstā 5 biezas klades) iespiešanai.

Bīskaps Jānis Cakuls,
ilggadējs kūrijas darbinieks,
28 gadus darbojies tiešā Julijana Vaivoda vadībā