Josifs Šteimans
Autors – Josifs Šteimans

"VĒSTURE UN FILOZOFIJA,
SOCIOLOĢIJA UN POLITIKA"saturs

Ievads
Vēstures filozofija un filozofijas vēsture
Krievu filozofi un eksistenciālisms
Eiropas sociālisti
Socioloģija
Valsts formas, politiskie režīmi un politiskās partijas
Revolūcija un evolūcija, staļinisms un fašisms
Tautas masu un personības loma vēsturē. Kultūra un ideoloģija
Reliģiskie uzskati
Rasisms un antisemītisms
Likumi un morāle, laulība un ģimene
Politoloģija un politika
Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna
Krievija un Eiropas Savienība
Izraēla un musulmaņu valstis
Noslēgums