ALBERTS BUDŽE
LATVIJAS ROMAS KATOĻU PRIESTERI

II sējums
Saturs

Abojs Aleksandrs
Adamovičs Staņislavs
Aglonietis Jānis
Akelevičs Jezups SJ
Akmanis Jānis
Andžāns Pēteris
Anspoks Aloizs
Apšs Klements
Audars Jānis
Āre Jāzeps
Baginskis Stefans
Bandzo Julijans
Barzda Vincents
Batura Kazimirs
Bečs Henrihs
Bečs Pāvils SJ
Beķeris Eduards
Beķeris Pēteris
Belikovičs Ciprijans
Beļskis Antons
Bernāns Arvīds
Bertašus Stefans
Birkovs Ludvigs
Biskaič-Bikšis Jānis
Blaževičs Antons
Blucuko Staņislavs
Bojaruns Staņislavs
Bojārs Pēteris
Borodziula Jāzeps
Bortkevičs Antons SJ
Bročs Staņislavs
Broks Izidors
Bružas Pēteris
Bubelis Ignacijs
Bubelis Jānis
Budkevičs Konstantīns Romualds
Budrevics Pēteris
Budzila Antons
Bugenis Benedikts
Burnevičs Dominiks SJ
Buta Kazimirs
Butkevičs Jānis
Butovičs Jāzeps SJ
Buturovičs Jāzeps
Cirsis Pēteris SJ
Čamanis Antons
Čamans Jāzeps
Čivželis Viktors
Dauģis Jānis
Deksnis Ignats
Dirgello Jānis
Dzenis Leons
Dyura Broņislavs
Eiduks Antons
Elgers Georgs SJ
Erels Vaclavs
Gabrāns Jānis
Gaidelis Staņislavs SJ
Gailevičs Jāzeps
Garjoņs Jānis
Gavars Jāzeps
Gavračs Jāzeps
Gedvillo Julijans Vincentins
Giedris Konstantīns
Goldikovskis Aleksandrs
Gražulis Staņislavs
Grebeško Viktors
Grieniņš Paulis
Grišāns Jāzeps
Grosbergs Ādolfs S.S.
Gugāns Jāzeps
Gugāns Pēteris
Hāns Otto Francisks
Ilginis Vincents
Jackevičs Miķelis
Jagelovičs Boļeslavs
Jakovelis Pēteris
Jasinskis Jēkabs
Jermolenko Aleksandrs
Jodovalkis Aleksandrs
Kalnišs Jāzeps
Kaļķis Mārtiņš
Kapacs Staņislavs
Karigers Jānis
Kazlass Jāzeps
Kerovičs Ludvigs
Kirkilla Jezups
Kiselis Jāzeps
Kiselevskis Kārlis
Kivlenieks Antons
Bīskaps Klangevičs Andrejs Benedikts
Kleins Andrejs
Kļaviņš Miķelis
Kobilinskis Ignatijs
Kopeiks Eduards
Kosovskis Tomašs
Kovaļevskis Jānis
Kovaļevskis Jezups
Kozlovskis Leonards
Krištopovičs Arturs
Križanovskis Fabijans
Krumpāns Miķelis
Kučinskis Staņislavs
Kurmins Jānis
Ladusāns Staņislavs
Lapkovskis Jāzeps
Lapkovskis Longins
Lapotenoks Antons
Laurinovičs Pēteris
Lazdāns Antons
Lazdāns Francis
Leitāns Jānis
Lipnickis Augustins
Lītaunieks Stefans
Locs Donats
Lukaševičs Jānis SJ
Lupeika Staņislavs
Maksvitis Jāzeps
Masiljonis Antons Jānis
Mednis Augustīns
Mendriks Jānis MIC
Mickevičs Bernards MIC
Mickevičs Pēteris
Mičulītis Antons
Miglinieks Jānis
Bīskaps Mihalkevičs Kazimirs Nikolajs
Mihasionoks Miķelis
Bīskaps Mošinskis Konstantīns
Mozga Staņislavs
Naglis Zigfrīds
Narkevičs Jezups
Novickis Aleksandrs
Onckuls Pēteris
Ozoliņš Jēkabs
Ozoliņš Pauls
Pastors Alfons
Pavilonis Jāzeps
Pekšs Aleksandrs
Pentjušs Viktors
Petrovskis Miķelis
Pfloks Miķelis SJ
Piotrovičs Antons
Pipinuss Sigismunds
Platpīrs Aleksandrs
Plāters Leons
Poško Felikss
Pudāns Jāzeps SJ
Pujats Dominiks
Pujats Jāzeps
Putrevičs Dominiks
Pūdnīks Konstantīns
Bīskaps Rancāns Jāzeps
Rimkevičs Daniēls
Ronkaitis Tadejs
Ručs Kazimirs
Sebastianovičs Francisks SJ
Seimanis Julijans
Seržants Nikodems
Sidars Francis
Sikorskis Jāzeps
Silevičs Jānis
Silovičs Pēteris
Slicevičs Eiženijs
Bīskaps Sloskāns Boļeslavs
Smilga Rihards
Soročinskis Kazimirs
Sperga Jānis
Sprūdžs Dominiks
Stanka-Puisāns Staņislavs
Stukels Eduards
Sviklis Jāzeps
Svilāns Staņislavs
Šarņevskis Jāzeps
Škutāns Staņislavs
Taujenis Dominiks
Terenkevičs Viktors
Tolgsdorfs Ertmanis
Tomaševičs Miķelis MIC
Tomkuns Antons
Treibšo Vladislavs
Trepša Norberts
Trimalnieks Dominiks
Trinkevičs Jēkabs SJ
Trojanovskis Staņislavs
Tukišs Pāvils
Tukišs Sīmanis
Tumāns Pēteris
Turks Nikodems OFMC
Turlajs Andrejs
Turlajs Jāzeps
Bīskaps Urbšs Antonijs
Vaičuļonis Pāvuls
Vaikulis Staņislavs
Vaivods Pēteris
Valainis Boļeslavs
Bīskaps Motiejs Valančus
Vanags Vladislavs
Vārna Leons
Veblovskis Antons
Vecelis Antons
Velkme Jānis
Vilnis Kazimirs
Vīnbergs Valfrīds
Visockis Jezups
Višņevskis Jānis
Vollovičs Jānis
Voselāns Staņislavs
Začests Julijans
Začs Gregors
Zdanovskis Staņislavs
Žilvinskis Augusts