Autore ar mazmeitu Elizabeti

Nadīna Liepiņa

"Laimes putna paspārnē"


dzejoļi

Noreibt no tevis

Es gribu noreibt no tevis
kā no laba vīna,
Mans mīļais, mans labais
āboliņa lauks.
Un piekļauties gribu
tavam vēsajam klēpim,
Kad migla rītausmā
pāri tev trauks.
Gribu līdz smeldzei
saplūst ar tevi
Un atdzimt kā Fēnikss
no pelniem rītdienai
tavai un savai,
Kad augusts pāri
laukam ies.
Kad baltā miglā
satinusies zeme
saules lēktu gaidīs,
Es vēlreiz gribu
āboliņa laukam uzticību zvērēt
Un pateikties par
stiprinošo malku dzīvei.