VERONIKA GRIŠĀNE
Autore – VERONIKA GRIŠĀNE

"No sevis projām saknes nemet..."


Balstoties uz arhīva dokumentiem, publikācijām, laikabiedru atmiņām un foto materiāliem, Veronikas Grišānes apkopojumā, atspoguļotas vēsturiskās norises Latgalē divu gadsimtu (19.–20. gs.) garumā. Izpētes pamatā likti vienas latgaļu dzimtas – Grišānu – dzīves gājums, kur caur vairāku paaudžu cilvēku mūža stāstiem izkristalizējas patiesa šī laikaposma Latgales vēsture. Grāmatā minēti fakti par dzimtcilvēku pilnīgu beztiesiskumu poļu muižnieku valdīšanas laikā, atspoguļots latīņu burtu drukas aizliegums Latgalē, latviešu valodas izskaušana skolās un iestādēs. Augsta dzimstība ģimenēs, zemes trūkums 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā veicināja Latgales iedzīvotāju izceļošanu gan darba, gan izglītības meklējumos, galvenokārt Sanktpēterburgā.

Grāmatas redzeslokā ir arī latviešu tautas brīvības cīņas 20. gs. sākumā Latvijā, un Latgalē, vēstījums par latgaliešu 1917. gada kongresu Rēzeknē un Grišānu dzimtas pārstāvju aktīvu darbību tajā; rādīts Latgales saimnieciskais un kultūras dzīves uzplaukums Latvijas brīvvalstī. Otrais pasaules karš ar postu un izkropļotiem cilvēku likteņiem, Latvijas okupācija ar tās sekām – arestiem, izsūtījumiem un cilvēku ciešanām gadu desmitu garumā.

Latgalieša gribu un centienus iegūt izglītību un rast tās pielietojumu rāda Grišānu dzimtas pārstāvju sasniegumi zinātnē, kultūrā, sabiedriskajā dzīvē un sportā.