Uz vāka O. Zvejsalnieks. Katedrāle. Pavasaris. 2007.


F. Varslavāns. Meitene. 1935.


A. Egle.


V. Kalvāns. Pie dzirnavām. 1958.


J. Gailis. Viļņi līcī. 1962.


S. Kreics. Ainava.


J. Gaigals. Dagda. 1981


B. Pavlovskis. Pelēka diena. 2000.


J. Unda. Pamestās mājas – II.


G. Rancāne. Pelde. 2008.

Pēteris Zeile
LATGALES GLEZNIECIBA

No Vilhelma Purvīša Rēzeknē līdz Latgales glezniecībai Mākslas namā.


SATURS

9 Ievadam
13 Bagāta tradīcija tālā pagātnē
25 Vilhelms Purvītis Rēzeknē
39 Francisks Varslavans - sācējs un organizētājs
40 Kolorītiem piedzīvojumiem bagāta dzīve
43 Vistuvākie - par Franciska Varslavāna personību
45 Francisks Varslavans - gleznotājs
48 Franciska Varslavāna dzīves un jaunrades dati
49 Franciska Varslavāna gleznas Rēzeknes Mākslas namā
51 Rēzeknes Mākslinieku kopa
59 Arvīds Egle - spilgtākais V. Purvīša skolas kolorists un viņa dāsnais devums Rēzeknei
64 Arvīds Egle - dzīves un jaunrades dati
65 Arvīda Egles darbi Rēzeknes Mākslas nama ekspozīcijā „Latgales glezniecība"
69 Vitālijs Kalvāns - visgaišākais dzīvē - Rēzeknes laiks
73 Vitālijs Kalvāns tuvinieku un audzēkņu atmiņās
76 Vitālijs Kalvāns - dzīves un jaunrades dati
76 Vitālija Kalvāna darbi Mākslas nama ekspozīcijā „Latgales glezniecība"
79 Bagātākā mākslas kolekcija Latgalē
85 No kara sagrautās Latgales sirds - līdz atmodai
89 Rēzekne - atkal Latgales mākslas avangardā
97 Laikmeta pamatzīmes. Savu patību izkopjot
103 Ceļā uz Mākslas namu
109 Osvalds Zvejsalnieks - gleznotājs
116 Osvalds Zvejsalnieks - dzīves un darbu dati
119 Mākslas nama vainagojums - Latgales glezniecība
123 Piezīmes un pārdomas ekspozīcijas „Latgales glezniecība" zālēs. Var noderēt arī kā ceļvedis
129 Jāzeps Pīgoznis - daudzveidīgs mākslinieks
133 Kolēģi par Jāzepu Pīgozni
134 Jāzeps Pīgoznis - dzīves un darbu dati
135 Latgales glezniecība. Jaunā zāle
140 Caur aizkara maliņu - nākotnē
141 Rēzeknietis. Mākslinieks Aleksandrs Stankevičs
144 Aleksandrs Stankevičs - dzīves un darbu dati
145 „Mēs nākam". Sevi pieteic jaunie un visjaunākie 155 Gundega Rancāne — jau no bērnības tikai gleznotāja
162 Tuvie par Gundegu
163 Gundega Rancāne par sevi un glezniecību
165 Gundega Rancāne - dzīves un darbu dati
166 –336 Gleznu reprodukcijas
337 Atskats. Daži pamatsecinājumi
342 Literatūra
342 Saīsinājumi
343 Metropolis of Latgalian painting
344 Метрополия живописи Латгалии