grāmatas autors ar pāvestu Jāni Pāvilu II
1986. gada augusts

EDUARDS UPENIEKS

Med. Dr. Emeritus
PAR DZĪVES SKAISTUMU UN MĀKSLU
Saturs
Eduarda Upenieka morālās un garīgās sviras. Antons Rancāns Preiļos
Ārsts ar kristīgu valstsvīra skatienu. Prof. Staņislavs Ladusāns S. J. Brazīlijā
Autora priekšvārds
Dzīves stāsti
Šķilteri
Upinīku saime
Bērnu dienas
Lauku sētas piedzīvojumi
Mana nodarbošanās
Lakstīgalas dziesma
Brāļa zirgi
Peldēšanās atvarā
Skolas gaitas
Desetnieki
Preiļu pamatskolas laiks
Preiļu baznīcas kultūrvēstures krātuves un garīgais guvums
Tikšanās ar Kārli Ulmani
Pirmā mīlestība
Daugavpils 1. Valsts ģimnāzijā
Daugavpils sabiedrība
Eduards Astotais
Bezatbildīga mīlestība
Pavasara salnas nokostie ziedi
Mātes aiziešana mūžībā
1940. gads
Latvijas Universitātē
Skolotāja darbā
Vācu okupācija
Mani skolnieki
Skolotāju kursi Rēzeknē
Kolēģi Preiļu pamatskolā
Mana meitene
Nožēla
Kara gadu ceļi
Ābelītes
Laiks atvadīties
Uz kuģa
Vācija
Uz Itāliju
Kara oficiālās beigas
Pie angļu vienības
Itālijā
Ceļš uz Romu
Tikšanās ar Staņislavu Ladusānu
Pie pāvesta Pija XII
Tēva Ladusāna centieni
Uzsākot studijas medicīnā
Romas kultūrvide
Studiju draugi
Pārmaiņas
Atpakaļ uz Eiropu
Kuģis „Scythia”
Francija
Spānija
Studiju beigas
Diplomdarbs Itālijā
Ārsta prakse Kanādā
Toronto
Prakse sv. Jāzepa slimnīcā
Andželu Burki atceroties
Sv. Jāzepa slimnīcas žēlsirdīgās māsiņas
Atmiņā palikušie ārsti
„Providenciālie” atgadījumi
Uzsākot privātpraksi
Jaunie partneri
Jaunas telpas
Dzemdību prakse
Ģimenes spēks
„Kristus dārzs”– veco ļaužu māja
Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā
Toronto Latviešu koncertapvienība
Baltiešu vakari
Latvijas Goda konsuls
Maza tauta
Dzīvības brīnums
Demogrāfija Latvijā
Reliģiska rakstura atziņas
Atkalatgriešanās Latvijā
Tēva mājas
Rīga
Vairas Vīķes-Freibergas apciemojums
Advente Preiļu 1. pamatskolā
Apciemojot Daugavpils 1. Valsts ģimnāziju
Dieva nozīme manā dzīves gājumā
Kristīgās mākslas dzīvinošais spēks
Rietumeiropas civilizācija un māksla
Pārrunas ar Toronto intelektuāļiem
Vecmeistari Ontārio Mākslas galerijā
Žaka Maritēna impresijas par mākslu un morāli
Par sakrālo mākslu un kultūru
Gētes „Fausts” Guno mūzikā
Bēthovena „Fidelio” – gandrīz latviešu tautas likteņopera
Mocarta „Dons Žuans” Rīgas Operā
Baznīca vai Opera
„Parīzes Dievmātes katedrāle” – opera, kas pieviļ
Piedzimusi jauna zvaigzne
Pučīni „Madame Butterfly”
Svētdienas rīts Doma baznīcā
Hektora Berlioza „Kristus bērnība”
9. simfonija – Eiropas himna
Baha „Augstā Mesa”
„Karmena” Rīgas Operā
Tālivalža Ķeniņa „Gloria”
Pikaso māksla – atbrīvota no skaistuma
Vai Gēte konvertējās?
Ceļojumi un nozīmīgi cilvēki
Atvaļinājums Eiropā
Roma
Florence
Venēcija
Par Zentu Mauriņu
Inese dodas uz Kanādu
No eksekūcijas izglābts dzintarietis un Daugavas vanags
Izcilu dziednieku atceroties
Dziedātāja Antoņina Vaivode
Zelma Brežinska
Veronika Varslavāne
Atvadoties no Ādolfa Svennes
Ardievas leģendāram Latgales cilvēkam Kazimiram Znotiņam
Benjamiņu ģimene
Cilvēka tieksme pēc pārlaicīgā, pilnīgā un mūžīgā
Publicistika
Gētes „Fausts” no idejiskā viedokļa
Ziņojums par kultūrpolitiku
Idejas, ideāli, ideoloģijas un māksla
Latvju māksla
Latvija dzīvos
Saglabāsim kultūras pieminekļus
Latgaļu kultūras dienas 1976. gadā
Barbarisms Latgales deju svētkos
Heronīma Tihovska 90 gadu atceri
Pāvests Jānis Pāvils II un latviešu tauta
Bīskapa Fultona Šīna „Fatima”
Dievmāte kā visas civilizācijas Māte
Baltā līgava
Latvijas sieviete likteņu krustceļos
Krāslavietis kritizē Staņislavu Ladusānu
Grāmata jaunatnei
Ir ieteicama atturība
Kultūrrade kā politiskas cīņas ierocis
Vadlīniju uztiepšana
„R” burta mīkstināšana satrauc vairāk kā tautas dzīvotspējas rādītāji
Piezīmes par visiem izlasāmu grāmatu
Par intīmo un intimitāti
Par ticībām un vērtībām
Sievietes tēls jāceļ debesu hierarhijā
Runa Vārkavas pamatskolas izlaidumā
Jāzeps un Antoņina Upenieki
Latviešu Dziesmu svētku vadonis, 1976
Valsts svētku uzruna
Preiļu kapelas iesvētīšana
Alberts Spoģis. Atjaunoto Preiļu Panteonu iesvētot
Viss īstenojas ģimenē
Redzamiem augļiem ir neredzamas saknes
Jaunatnes problēmām veltīta konference
Mātes ietekme uz gaidāmo bērnu
Māksla, skaistums un veselība
Veltījums jaunatnei
Saudzēsim jaunības skaistumu
Paliksim pie pamatvērtībām
Meitenēm
Zēniem
Manām mazmeitiņām
Dzīves iznīcināšana
Par sievietes daiļumu
Atbilde Indrai Gubiņai
Caur paklausību augam gudrībā
Latgaļi ar mazvērtības kompleksu
Kļūda vai ticības apliecinājums
Būsim precīzāki
Mēs paši sev jau sakūruši sārtu
Latvieši mūsu civilizācijas sargpostenī
Neizmantotas vērtības – ko baznīcas piedāvā skolām
Lords Kenets Klārks – cilvēces civilizētājs
Dažas atziņas un praktiski padomi
Noslēgums
Kristīgā Baznīca
Lūgšanas spēks
Ora et labora
Lūdzies – un nekļūdīsies
Pasaule ir mana