JANĪNA ASTAHOVSKA

DVĒSELES DĀRZĀ


Es ireāla esmu. Mani sapņi plūst ar ziedoņvēja vēsmu...

* * *
Raisies, dzeja, plūsti, dzeja,
Mākslas elpā burvīgā!
Lai tad katra tava sleja
Būtu laime augstākā.

Lai tās ceļā gaisma zvīļo,
Ilgu sapņi tevim plaukst...
Brīves karogs vējos plīvo,
Dzidro rītu saule aust.

SAPNIS

Es vēlos apskaut katru sapni,
Kas klusā vientulībā dzimst.
Un skumt par mākslas ilgu zemi,
Kas, manis nesasniegta, ļimst.

Šos skaistos mākslas mīlas vārdus,
Ko raksta sirds, ne pienākums,
Kad alkstu tā, kas man ir tāls –
Tu manas dailes ideāls.

TRAUKSMJU SIRDS
Ai, trauksmju sirds, jel klusē reizi,
Vai nezini – viss mainījies!
Kam ilgi ticējusi esi.
Un sapņu krastā kavējies.

Ai, trauksmju sirds, jel klusē reizi –
Vai neredzi, kas pretī nāk?
Beidz neticēt un projām steigties,
Tur mīlas dziesma skanēt sāk.

Ai, trauksmju sirds, jel saki reizi,
Kamdēļ tu klusē, kavējies?
Lūk, ceļinieks, ko sapņos nesi,
Ar tevi steidzas satikties!

AIZIEŠANA
Draugs, neskumsti, kad projām iešu
No tava dārza aizmirstā,
Draugs, neskumsti, ja nepārnākšu
Vairs klusās stundas vakarā.

Viss tā kā agrāk dabā dzīvos,
Būs ziedu smaržu pārpilns gaiss;
Kā senās dienās vēji plīvos...
Tik acu skata nebūs vairs.

Būs projām gājis tālu, tālu –
Pa ceļu, viņam nolemto;
Uz nezināmu zemes malu,
Reiz kādā sapnī redzēto.

Tik retu reizi, saulei rietot
Un putnu dziesmām apklustot,
Tu senās takās klīdīsi,
Sev ilgi mieru meklēsi.

Draugs, neskumsti, kad projām iešu,
No tava dārza aizmirstā!
Draugs, neskumsti, ja nepārnākšu
Vairs tavā sirdī plosītā.

ĪSTENĪBA
Teic, ko īsti mīlēt spētu,
Teic, ko atstāt nespētu,
Teic to draugu, kura sētu
Vienmēr atrast zinātu!

Kur nav mīlas, nevar palikt,
Nedrīkst tur vairs kavēties,
Nedrīkst tur vairs domas dalīt,
Tajā sētā atrasties.

Saki, kāpēc aiziet projām,
Teic jel, kādēļ novēršas?
Ak, nejautā – to grūti izprast
Cilvēkam no ārpuses...

RETA MANTA

Ir laimīgs tas, kas īstu draugu
Satiek dzīves krastmalā:
Kam viltus nava dvēs’les vaigā
Klusās stundās vakarā.

Ne tas ir draugs, kas pielāgojas,
Ne tas ir draugs, kas sirdī skauž,
Kas, tiklīdz šķobās viņa manta,
Ir gatavs tevi nodot jau.

Lūk, tas ir draugs, kam uzticēties
Var priekos, skumjās, asarās,
Kas, gara takās aizmaldoties,
Ar tevi katrreiz vienojas.

Ir laimīgs tas, kas īstu draugu
Satiek dzīves krastmalā!
Ar īstu draugu – retu mantu –
Spēj lidot zvaigžņu mirdzumā.