autors Janis Būmanis

Grāmata domāta vēsturniekiem, novadpētniekiem un visiem, kas interesējas par Latvijas vēsturi. Pretošanās kustības pētījumi pierādījuši, ka 1944.–1956. gadā notika plašākais un ilgstošākais nacionālo partizānu karš Latvijas valsts vēsturē.SATURS


Ceļavārdi. Tekla Bekeša, Ojārs Stefans, Juris Bozovičs

Grāmatā lietotie saīsinājumi

Priekšvārds

Ievads

Karš pēc kara

Informācijas avoti

Nacionālo partizānu kustības rašanās iemesli

Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības izveidošana

NP darbība Aglonas pagastā
NP darbība Kalupes pagastā
NP darbība Krustpils pagastā
NP darbība Līvānu pagastā
Jāņa Vaivoda pētījums
NP darbība Rudzātu pagastā
NP darbība Viļānu apriņķī
NP darbība Gaļānu pagastā

Padomju represīvo orgānu darbība pirmajos pēckara gados

Iznīcinātāju (IZN) vienību izveidošana
LPSR KP taktika cīņā pret NP
LPSR VDM speciālo aģentu grupu veidošana un darbība
Čekas aģenta Jāņa Klimkāna „varoņdarbi”
Čekistu operācijas – skats no otras puses

Padomju represīvo orgānu aktivitātes un visatļautība

Daugavpils apriņķa pagasti
Sēlija: Ilūkstes un Jēkabpils apriņķa pagasti
Madonas apriņķa pagasti
Rēzeknes apriņķa pagasti
Viļānu apriņķa pagasti
Ludzas apriņķa pagasti

Nacionālās pretošanās kustības hronika

Daugavpils apriņķis
Ludzas apriņķis
Madonas apriņķis
Rēzeknes apriņķis
Viļānu apriņķis
Sēlija: Ilūkstes un Jēkabpils apriņķis

Pretošanās kustības dalībnieki un viņu atbalstītāji

Nacionālo partizānu un to atbalstītāju atmiņas

Dagdas pagasta iedzīvotāju stāstījums
Baisās atmiņas no Līvāniem
Rudzātu pagasta iedzīvotāju stāstījums
Preiļu pagasta iedzīvotāju atmiņas
Vārkavas pagasta iedzīvotāju stāstījums
Sēliešu atmiņu stāstījumi
Ludzas apriņķa iedzīvotāju atmiņas
Madonas un Gulbenes apriņķa iedzīvotāju stāstītais
Rēzeknes apriņķa iedzīvotāju pretošanās kustība
Malnaviešu pretestības kustība
Jaunatnes pretestības organizācija “Vienība”
No komunistiskā genocīda cietušie malnavieši
Jauniešu pretestības grupa “Pretī nākotnei” (1945–1948)
Represētie Malnavas absolventi

Kauju operāciju uzskaite apriņķu nodaļās (1944–1951)

Pielikums

Izmantotā literatūra, avoti un materiāli

Pēcvārds