Jānis Keičs

PAR SEVI

Esmu dzimis 1950. gada 21. augustā Gaigalavas pagasta Dērvanienes Zīlānu mājās zemnieku ģimenē. Bērnība aizrit Dērvanienē, starp Rēzeknes upi un mazo Krēslīti. Tā piepildīta ar Latgales zēnam ierastajām ganu gaitām un zvejošanu, pavasara paliem, murdu likšanu un sapņiem par iešanu medībās līdzi tēvam, ciema sievu dziedāšanu ziemas vakaros un vēlēšanos spēlēt mandolīnu, kā to mācēja vecākais brālis. Pavada tieksme pēc zināšanām, kas raisās ar lasītprasmes apgūšanu četru gadu vecumā. Tad skolas gaitu sākums Gaigalavas vidusskolā un lielie prieki, kad tiek iegādāti mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim. Tur satikts arī pirmais un mīļākais mūzikas skolotājs - tenors Staņislavs Kļavinskis, kas savulaik kuplināja arī Leonīda Vīgnera kori. Dziedāšana, spēlēšana, Lubānas līdzenuma piezemētā daba - vide, kurā augu un attīstīju savas iemaņas, saukts par kustīgo Jānīti. Šis vārds pielipa no skolas direktora Pētera Stalidzāna mutes pēc skolā rīkotā pasākuma Ernestam Birzniekam-Upītim, kur iejutos rakstnieka stāstā par kustīgo Jānīti.

Pēc 9. klases beigšanas pēkšņi, pretēji skolotāju un vecāku gribai, sāku mācības Rēzeknes Mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā pie Eduarda Belasova, tās apvienojot ar skolotāja darbu Gaigalavas vidusskolā, vadu arī Gaigalavas jaukto kori. Pēc Mūzikas vidusskolas absolvēšanas 1970. gadā sākas darba gaitas Latvijas Valsts Akadēmiskajā korī. 1975. gadā uzsāku studijas Nikolaja Rimska-Korsakova konservatorijā Leningradā, no 1978. gada turpinot studijas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā - un 1980. gadā ar izcilību absolvēju profesora Jāņa Dūmiņa kordiriģēšanas klasi.

Jau no studiju gadiem sākās un turpinās darbs ar koriem Rīgā, Talsos, Aizkrauklē, Jelgavā, Vilcē, dziedāšana korī »Ave sol«, bet mūža darbs - Jelgavas Mūzikas vidusskolas vadīšana (1980-2005).

Dzejai pievērsos 2008. gada nogalē un jau 2009. gada janvārī iesaistījos Jelgavas dzejnieku kluba »Pieskāriens« darbībā. Pirmie dzejoļi publicēti 2009. gadā dzejas almanahā »Zemgales vācelīte.« Nav aizmirsta dzimtā puse, un mani dzejoļi publicēti Rēzeknes Dzejas almanahā (2009), arī avīzē »Rēzeknes Vēstis«, žurnālā » Katoļu Dzeive«, interneta avīzē »Lakuga« un vairākos interneta dzejas portālos.

Savā pirmajā dzejas grāmatā »Ar krusta zīmi dvēselē« esmu apkopojis dzejoļus par Latgali - arī latgaliski rakstītos, filosofiskas, reliģiskas un sabiedriski aktuālas tematikas dzejoļus, kas tapuši laika periodā no 2008. gada nogales līdz 2010. gada pavasarim.

Jānis Keičs

picture

Mana Latgale

Latgale – pasaka mana,
Neaizmirstamā, mīļā...
Vasaras rīti kad zvana
Pāri ezeru dzīlēm.

Latgale – dzimtene mana,
Sendziedātajās dziesmās,
Pieguļas naktīs un ganos,
Jāņugunis kad liesmo.

Latgale – bērnības zeme,
Neaizsniedzamā, tālā...
Svečturu žuburos lēmi
Dzīvu padarīt mālu.

Latgale – seģene baltā
Māmuļas austajos rakstos
Ziemas vakaros saltos,
Lauskim piesitot paksim.

Latgale – putojošs alus
Tēva stīpotā kausā,
Kuru, pilnu līdz malām,
Dzērām uz laimi sausu.

Latgale – baznīcu zvani,
Mūsu mīļotā Māra -
Mūžam aicinās mani
Pacelties laikiem pāri...

17.02.2009