Leonhards Latkovskis, Ph.D (Leonards Latkovskis, Jr.) – vēsturnieks, Latgales vēstures un Latvijas katoļu Baznīcas vēstures speciālists.
Dzimis Latgalē. Otrā pasaules kara beigās, kā bērns, ar vecākiem emigrējis uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kur dzīvo kopš 1950. gada. Augstāko izglītību ieguvis Džordžtaunas universitātē (Georgetown University) Vašingtonā. Ieguvis vēstures maģistra grādu Krievijas un Austrumeiropas vēsturē, pēc tam doktora grādu Krievijas vēsturē. Ilgus gadus bijis vēstures profesors Hud koledžā (Hood College, Frederick, Maryland) ASV. Ir vairāk kā 40 zinātnisku rakstu autors. Piedalījies starptautiskās zinātniskajās konferencēs ar referātiem gan par Latgali un Latvijas katoļu Baznīcu, gan par padomju Gulaga vēsturi.
Ir uzrakstījis pētījumu Baltic Prisoners in the Gulag Revolts. Sastādījis un rediģējis grāmatu Essays on Religion, Faith and Values, kas ir tēva Leonarda Latkovska, Sr. (1905–1991) sakopoti raksti par ticību un reliģiju. Uzrakstījis arī Helēnas Latkovskas Vojtuškevičas (Wojtuskiewicz) biogrāfiju, kas publicēta viņas atmiņu grāmatā I Have Lived through Hell on Earth-Sixteen Years in Siberia. (Esmu elli jau pārdzīvojusi šinī zemē. 16 gadi Sibīrijā.)
Ir Latgales Pētniecības centra (Latgale Research Center) direktors, arī tīmekļa vietnes (www.latgaleresearch.com )par Latgales vēsturi un kultūru pārvaldnieks. Ir Gulag Research Press dibinātājs un direktors. Dzīvo ar ģimeni Frederikā. Mērilendā, ASV.


Skats uz grāmatas vāka ir viens no senākajiem Aglonas baznīcas attēlojumiem.
Tā ir mākslinieka Oskara Felsko (1848–1921) glezna, viņš strādāja Jelgavas muzejā par pedagogu un restauratoru (kopš 1891. gada).
Zem gleznas teksts latīņu valodā – tulkojums latviski:

Aglonas draudzes baznīca uzcelta 1699. gadā. Uzbūvēta pavisam no jauna 1798. g.
SATURS

Priekšvārds
Ievads
1. Aglonas novads
Atrašanās vieta: vēsturiskais reģions – senie pilskalni
Aglonas reģions
Nosaukuma izcelsme
2. Pamatiedzīvotāji un reģiona agrīnā vēsture
Reģiona agrīnā vēsture
Kristietības ienākšana Latgalē
Viduslaiku periods
Latgale karu laikā
3. Pirmā baznīca un dominikāņu klosteris
Dominikāņu ierašanās Latgalē
Ieva Justina Selicka-Šostovicka un Rušonas muiža
Zemes dāvinājums
Baznīcas atrašanās vieta
Jaunavas Marijas parādīšanās
Klosteris
Aglonas Dievmātes svētbilde
Leģendas
Brīnumi
„Balto tēvu” pirmie gadi
4. Jaunā baznīca un klosteris
Pirmās baznīcas un klostera liktenis
Pagaidu baznīca
Jaunās baznīcas un klostera celtniecība
Garīgais seminārs
Klostera zeme
Aglonas avots
Baznīcas kapenes un pagrabs
Kapsētas
Dominikāņu klostera bibliotēka
5. Aglona 19. gadsimtā
Baznīcas remonts un pārbūve
Cariskās Krievijas reliģiju ierobežojošā politika
6. Svētceļojumi
Dominikāņu liturģijas
Aglona kā svētceļojumu vieta
1900. gada 15. augusts
Svētceļojumi 1914. gada Vasaras svētkos
Svētceļojumi 20. gadsimta 20. un 30. gados
Aglonas nozīme
7. Aglona no 1900. līdz 1918. gadam
Latgales atmoda
Pirmais pasaules karš
Aglona boļševiku terora jūgā (1917–1919)
8. Aglona neatkarīgajā Latvijā (1918–1940)
Jaunas diecēzes izveidošana
Bīskapa Springoviča konsekrācija
Nikodema Rancāna un Aloizija Broka darbība
Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas un Jaunaglonas skola
Aglonas draudze
Aglona – Latvijas katoļu kultūras centrs
9. Pirmā padomju okupācija (1940–1941)
Komunistu rīcība Aglonā
Terors pret skolniekiem
Priesteri briesmās
10. Aglona Otrajā pasaules karā
Vācu vara Latgalē
Nacistu zvērības Aglonā un tās apkārtnē
Direktora Aloizija Broka apcietināšana un izsūtīšana
Aglonas svētbildes izglābšana
Aglonas svētnīca briesmās
11. Padomju komunistu varā (1944–1957)
Padomju komunistu atgriešanās
Komunistu naidīgums pret Aglonu
12. Ateistu galējības (1957–1970)
Ateistu uzbrukums Aglonai
Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu izraidīšana
Vēsturiskās bibliotēkas un arhīva iznīcināšana
Aglonas svētnīcas vēsturiskā īpašuma izpostīšana
Nodoms slēgt Aglonas baznīcu
Svētvietas izpostīšana
Pret Aglonu vērstā kampaņa
Aglonas svētnīca un klosteris spaidu apstākļos
13. Padomju periods no 1970. līdz 1985. gadam
Svētceļnieki padomju okupācijas laikā
Aglonas dievnama 200 gadu jubileja
14. Komunisma pēdējais posms (1985–1991)
Padomju sistēmas reforma
Izmaiņas 1989.–1990. gadā
1991. gads
15. Neatkarīgā Latvija: Aglonas atjaunošana un restaurācija
Padomju laika postaža
Atjaunošana un rekonstrukcija
Pāvesta Jāņa Pāvila II vizīte
Nacionālas svētvietas statuss