Zigfrīds Miglinieks


UN PALIKA DZIESMA

Skolotāju, kordiriģentu, mūziķi Zigfrīdu Miglinieku (17.02.1941–19.11.2006) daudzi uzskatīja par savējo. Darbīgu, radošu, talantīgu cilvēku, vienmēr ar humora dzirksti, ar labsirdīgu joku ceļā satiktu. Un tāds viņš bija. Mūsu Zigis.

Savējais korī “Gaisma”, savējais skolās, kur strādāja: Rēzeknē, Audriņos, Viļānos, Maltā. Savējais dzimtajā Ilzeskalnā, kur skolotāju Kazimira un Genovefas Miglinieku ģimenē šūpulis kārts un skolas gaitas sāktas. Savējais Rogovkā, kur Nautrēnu vidusskola absolvēta.

Kopš bērnu dienām aizrāvies ar dziesmām un mūziku, Rīgas Pedagoģiskajā skolā kļuvis par dziedāšanas skolotāju. Zemgalē, Mežotnes skolā sācis, mīlestību uz dziesmu turpināja potēt dzimtās Latgales skolās. Dedzīgais un izdomas bagātais pedagogs katrā skolā dibināja ansambli vai kori, strādāja ar atdevi, un viņa kolektīvi brauca uz lielajiem Dziesmu svētkiem Rīgā. Diriģents Zigis izvēlējās emocionālas, patriotiskas, savas zemes skaistumam veltītas dziesmas. Tās arī dziedātājiem gāja pie sirds. Darbā, katrā dziesmā tika ielikts sirds siltums un degsme.

Neredzīgo biedrības korim “Gaisma” Zigis veltījis gandrīz divdesmit gadus. Simtiem dziesmu izdziedāts, koncertēts Rīgā, Daugavpilī, Cēsīs, daudzās novada kultūras darbinieku jubilejās, mākslas izstāžu atklāšanas reizēs. Pēdējā laikā strādājot bez atlīdzības sev un kora dziedātājiem par prieku, jo mīlēja dziesmu.

Viņa vaļasprieks bija teātra spēle, makšķerēšana un pašsacerētas dziesmas – sadarbībā ar komponistiem H. Galicki, V. Salaku, V. Kaminski, lielākoties ar Antona Kūkoja vārdiem: „Tycu tev, azaru zeme”, „Rēzeknei”, „Ludzai”, Rēzeknes Tautas teātra himna „Arī skatuve ir zeme” un daudzas citas.

Ar dziesmu izdošanu Zigis nesteidzās, teica, ka vēl neesot tam nobriedis, vēl nav īstais laiks. Taču laika zirgs, kurš skrēja aulekšiem, pēkšņi apstājās. Palika neīstenots sapnis – pensijas gados iegādāties suni, turpināt spēlēt teātrī... palika neauklēti mazbērni. Un palika dziesma.

Anna Sauka

SATURS

Un palika dziesma. Anna Sauka

Ezerzemes himna
Rēzeknei
Aizdod, māmiņ, savus cimdus
Tycu tev, azaru zeme
Arī skatuve ir zeme
Krostā
Visa diena Adamovā
Auj, māsiņ, kājas
Dziesmiņa par skolas laiku
Ludzai
To sirdi, to sirdi
Dridzis skan