Josifs Šteimans
par autoru

Josifs Šteimans dzimis 1923. gadā Daugavpilī skolotāju ģimenē. 1936. gadā absolvēja Daugavpils 2. latviešu pamatskolu un līzd 1940. gadam mācījās Daugavpils Latviešu biedrības komercskolā. 1941. – 1942. gadā piedalījās karadarbībā pret vācu karaspēku 201. latviešu strēlnieku divīzijas sastāvā, ievainojuma dēļ nokļuva lazaretē un tika demobilizēts. 1945. – 1946. gadā J. Šteimans mācīja vēsturi Daugavpils 1. latviešu vidusskolā un Daugavpils Daiļamatniecības skolā. Kopš 1947. gada (vairāk kā 50 gadus) J. Šteimans pasniedz sabiedriskās zinātnes Daugavpils pedagoģiskajā augstskolā (tagad – Daugavpils Universitāte). 1949. gadā absolvējis eksternātā Vēstures fakultāti Rīgā. J. Šteimans aizstāvēja kandidāta un doktora disertāciju Maskavā (1955. un 1966. gadā), kā arī doktora disertāciju Rīgā (1996. gadā). 1967. gadā viņam piešķirts profesora zinātniskais nosaukums, bet 1973. gadā – Latvijas Nopelniem bagātā zinātniskā darbinieka nosaukums. Profesors J. Šteimans ir bijis daudzu disertāciju zinātniskais vadītājs, oficiālais recenzents un oponents Rīgā, Tallinā, Viļņā un Maskavā.Profesors Aleksandrs Ivanovs, 2003. gadā rakstot par J. Šteimana publikācijām, norādīja, ka 1956.-1979. g. stingras cenzūras apstākļos tika izdotas 11 J. Šteimana grāmatas (4 ar līdzautoriem). A. Ivanovs atzīmēja, ka, neskatoties uz tā laika kontroli un reglamentāciju, nevar pilnīgi noliegt šo publikāciju zinātnisko nozīmi, jo tajās atrodami gan patiesi vēstures fakti, gan autora pārdomas un kritiski vērtējumi. 1993.-2006. g. politiskas un radošas brīvības laikā J. Šteimans publicējis šādas grāmatas:
1.Евреи в Даугавпилсе.- Исторические очерки (соавторы Б. Волкович и 3. Якуб).- Даугавпилс: Даугавпилсская еврейская община, 1993.- 399 с.
2.Страницы истории еврейского народа (соавтор Б. Волкович).- Даугавпилс: Sa-Ša, 1995.- 176 с.
3.Latvijas ebreju vēsture.- Daugavpils: Saule, 1995. - 161lpp.
4.История евреев Латвии.- Даугавпилс: Saule, 1995.- 21 1 с.
5.Проблемы исторического процесса.- Даугавпилс: Sa-Ša, 1995.-239 с.
6.Независимая Латвия 1918 - 1940 (соавтор С. Кузнецов).- Рига: SI, 1996.-190с.
7.Andreju Švirkstu atceroties (līdzautori A. Petaško un L. Plotka). - Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 1997.- 199 lpp.
8.Latvijas vēstures pētnieki.- Daugavpils: Saule, 1997.- 190 lpp.
9.Образ жизни и образ мыслей евреев Латвии и Литвы. Даугавпилс: Sa-Ša, 1999.- 232 с.
10.Библия и современность (соавтор С. Кузнецов).- Резекне: Издательство Центра культуры Латгалии, 1999.- 268 с.
11.Ленинизм: Иллюзии и реальность (соавторы А. Барбакадзе и С. Кузнецов).- Даугавпилс: Sa-Ša, 1999.- 203 с.
12.Latgales vēstures historiogrāfija (līdzautors A. Ivanovs).- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 1999.- 189 lpp.
13.Евреи Даугавпилса на фронтах Второй мировой войны (соавторы Б. Волкович и X. Фердман).- Даугавпилс: Даугавпилсская еврейская община, 2000.- 99 с.
14.Время и люди.- Резекне: Издательство Центра культуры Латгалии, 2001.- 208 с.
15.Komiskais un asprātīgais folklorā un literatūrā.- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2001.- 112 lpp.
16.Vecā Derība un kristiānisms.- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2002.- 204 lpp.
17.Cilvēki un viņu problēmas.- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2002.- 156 lpp.
18.History of Latvian Jews.- New York: Kolumbijas Universitātes izdevniecība, 2003.- 229 lpp.
19.Latgale 1939-1959.- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2003.- 136 lpp.
20.Откровенно о сокровенном.- Резекне: Издательство Центра культуры Латгалии, 2003. — 184 с.
21.Pasaules ebreju vēstures pētnieki.- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2004.- 263 lpp.
22.Daugavpils vēstures lappuses (līdzautore G. Barkovska).- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2005.- 278 lpp.
23.Latgale 1914-1920.- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2005. - 99 lpp.
24.Из истории государства и права Латвии.- Рига: Балтийский русский институт, 2005.- 219 с.
25.Мудрость и остроумие народа.- Даугавпилс: Saule, 2005.- 91 с.
26.Ideāli un intereses.- Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006. - 90 lpp.
27.Pārdomas par Latvijas vēsturi.- Daugavpils: Saule, 2006.- 137 lpp.