TRĪS SAULES

Trīs saules, bērniņ, tev mirdz:
Tā viena ir māmiņas sirds,
Tā otra ir tēta,
Bet trešā ir Dieviņa dota.
Tā visus mūs silda
Un dzīvi ar gaismu pilda.

JĀ GAN, JĀ GAN

Tu patīc,patīc man,
Un tas tik labi,labi skan.
Jā gan, jā gan,
Tas labi skan.

Nāc, dod man savu rociņu,
Es došu tev šo odziņu.
Tad abi kopā leksim
Un taureņtiņus ķersim.

***
Peipiņu meitinis
Zaltainom acteņom smaida.
Pļaveņā gostus juos gaida.
Vaiņuki balti jau golvā.
Līksmeibā storoj,
Prīcu vysim duovynoj.