Pēteris Zeile
LATGALES PERIODIKA

1862–2013

SATURS

Priekšvārds (7. lpp.)

LATGALIEŠU PRESE 20. GS. SĀKUMĀ (1905–1920)
„Gaisma” (1905–1906) – pirmā latgaliešu avīze. Nacionālās atmodas saule (15. lpp.)
„Austra” (1908) – pirmais latgaliskais žurnāls (25. lpp.)
„Sākla” (1906) Nikodema Rancāna avīze (29. lpp.)
„Auseklis” (1906–1907) – Franča Trasuna sabiedriski politisks laikraksts (33. lpp.)
"Ticeiba un Dzeive" (1908) (40. lpp.)
"Drywa" (1908–1918). Kazimira Skrindas redakcijā (41. lpp.)
"Jaunas Zinias" (1912–1914) (55. lpp.)

LATGALES PRESE 1917.–1919. GADĀ. Sintēzes meklējumi, pretrunu laiks (70. lpp.)
"Liaužu Bolss"(1917). Liaužu partijas gazeta (71. lpp.)
"Gunkurs" (1917–1918). Jaunibas žurnals (74. lpp.)

LATGALES PERIODIKA LATVIJAS REPUBLIKĀ (1918–1940)

Kopskats (80. lpp.)
Laikraksti.

„Latgolas Vōrds” (1919–1940) (85. lpp.)
„Latgalīts” (1920–1926) (102. lpp.)
„Zemnīka Bolss” (1924–1926) (110. lpp.)
„Zemnīka Ziņas” (1926–1931) (115. lpp.)
„Jaunais Vōrds” (1931–1940) (117. lpp.)
„Jaunō Straume” (1921–1934) (124. lpp.)

Latgales Sociāldemokrātu avīzes (132. lpp.)

"Latgolas Dorbs" (1924–1931, 1934) (133. lpp.)
"Latgolas Socialdemokrats" (1928) (141. lpp.)
Laikraksti Latgalē latviešu literārajā valodā (142. lpp.)
„Daugavas Vēstnesis” (1924–1925) (142. lpp.)
„Daugavas Vārds” (1926–1928) (142. lpp.)
„Latgales Ziņas” (1928–1934) (143. lpp.)
„Latgales Vēstnesis” (1934–1939) (143. lpp.)
„Daugavas Vēstnesis” (1939–1940) (144. lpp.)

Īslaicīgie laikraksti (152. lpp.)

„Ļaužu Bolss” („Liaužu Bolss”, 1922) (152. lpp.)
"Tautas Avīze" (1922, 1924–1925) (153. lpp.)
„Latgolas Sorgs” (1930) (154. lpp.)
"Jaunō Latgola" (1934) (155. lpp.)
„Dryva” (1932) (156. lpp.)
„Zemes Bolss” (1934) (156. lpp.)

ŽURNĀLI (158. lpp.)

20.–30. gadu nozīmīgākie žurnāli (159. lpp.)
„Zīdūnis” (1921–1940, 1927–1940) (159. lpp.)
„Latgolas Škola” (1921–1938) (167. lpp.)
„Latgolas Zemkūpis” (1925–1935, ar atskatu uz „Latgolas Lauksaimnīku” (1921–1925) (175. lpp.)
„Sauleite” (1927–1940) (180. lpp.)
„Straume” (1932–1937) (186. lpp.)
„Katōļu Dzeive” (1926–1940) (191. lpp.)

Citi žurnāli. Īslaicīgie izdevumi (197. lpp.)

„Zemnīka Draugs” (1920) (197. lpp.)
„Reits” (1923–1924) (198. lpp.)
„Sējējs” (I – 1925, II – 1928) (200. lpp.)
„Kristus Karūgs” (1924–1925) (201. lpp.)
„Dzimtenes Skaņas” (1925) (203. lpp.)
„Draugs” (1928–1936) (204. lpp.)
„Jaunais Vōrds” (1929–1930) (206. lpp.)
„Nōkūtne” (1931) (208. lpp.)

LATGALES PERIODIKA 1940. – 2013. GADĀ (209. lpp.)

I. 1940. gads. Kultūras sagrāve (209. lpp.)
Avīze „Taisneiba” (209. lpp.)

II. Vācu okupācijas laiks

Avīze „Latgolas Bolss” (211. lpp.)
Almanahs "Olūts" (214. lpp.)
Avīze „Daugavas Vēstnesis” (216. lpp.)
Avīze „Rēzeknes Ziņas” (218. lpp.)

III. Periodiskie izdevumi trimdā (222. lpp.)
Avīzes „Latgola”, „Latgolas Bolss”, žurnāls „Dzeive”,, „Acta Latgalica” (222. lpp.)

IV. Atmodas un Tautas frontes laiku izdevumi (238. lpp.)
Avīze „Zemturis” (238. lpp.)
Avīze „Mōras Zeme” (239. lpp.)
Dažādi īslaicīgie izdevumi (243. lpp.)

V. Latgales Kultūras centra izdevniecības veikums latgaliskās periodikas attīstībā (245. lpp.)
„Tāvu zemes kalendars” (no 52. gadagājuma), „Olūts” (8.–18. laidiens) (245. lpp.)

VI. Acta Latgalica Latvijā. 8.–13. laidiens (250. lpp.)

VII. Mūsdienu situācija. Iespējamā perspektīve (252. lpp.)
Žurnāls „Katoļu Dzeive” (254. lpp.)
„Vietējā Latgales avīze” (255. lpp.)
Kā sadzīvo latgaliskais un latviskais (257. lpp.)
"Dzimtines Bolss" (257. lpp.)
Žurnāls "Gaisma" (258. lpp.)
"Dzimtenes Kalendārs" (258. lpp.)
Daži vārdi nobeigumam

LATGALES KALENDĀRI. Hronoloģisks pārskats (263. lpp.)

Gustava Manteifeļa "Inflantu ziemies lajkagromota (1862–1871) (263. lpp.)
Franča Kempa „Daugava” (1905–1914) (264. lpp.)
"Dzimtines kalendars 1915. godam" (266. lpp.)
"Dryvas kalendars" (1914–1918) (266. lpp.)
"Latgola". Latwyskajs kalendars 1915. godam (268. lpp.)
"Aglyuna". Draudzes kalendars 1917. godam (269. lpp.)
"Jauno stilia kalendars" (1918) (269. lpp.)
"Sīnas kalendars jauna stilia" 1918 (269. lpp.)
"Komunars". Strodniku un zemnieku kalendars (1919) (270. lpp.)
"Zemnika kalendars 1920. godam" (270. lpp.)
"Latgalīšu kalendars „Orōjs” 1921. godam" (270. lpp.)
"Latgolas Zemnika kalendars 1921. godam" (270. lpp.)
"Mozō Daugava" (1919, 1923–1935) (272. lpp.)
"Latgolas lauksaimnīka kalendars" (1924–1935) (273. lpp.)
"Latgolas kalendars lauksaimnīceibai un sabīdryskai dzeivei" (275. lpp.)
"Jaunōs Straumes kalendars" (1928–1934) (275. lpp.)
"Vacō Daugava. Kalendars" (1930–1934) (277. lpp.)
"Tautas kalendars" (1930–1935) (278. lpp.)
"Latgalīšu kalendars "Dzimtine" 1933. godam" (278. lpp.)
"Sīnas kalendars "Zvaigzne" 1933. godam" (278. lpp.)
"Pyrmais Latgolas nūplēšamais kalendars 1932. godam" (278. lpp.)
"Latgolas Zemnīku Jaunōtnes kabatas kalendars 1934. godam" (279. lpp.)
"Tāvu Zemes kalendars". No 1939. gada (75 gadagājumi) (279. lpp.)
Saīsinājumi (287. lpp.)