Mūsu grāmatas
pa visizdevīgākām cenām
var nopirkt vai pasūtīt izdevniecībā
adrese:
Latgales Kultūras centra izdevniecība
Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV-4601


darbdienās no 8.00 līdz 16.00
tālr. 64622298
mob. 26529898
e-pasts: lkcizdevnieciba@apollo.lv

Naudas pārskaitījumiem
SEB banka
Konta Nr.LV30UNLA0014000700032
Kods Nr. UNLALV2X

(grāmatas(u) cena + 2,00 EURO piegādes izdevumiem)


jaunākās grāmatas var nopirkt arī grāmatu veikalā "Liesma" , Atbrīvošanas aleja 112, Rēzekne