<html> <head> <title>Bildes pirms un pc apstrdes</title> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> if (top.location.href==window.location.href) top.location.href="index.html" </SCRIPT> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <p ><b>Izdevniec+ba piedv adus pakalpojumus: <br><br> tekstu redi#aana latvieau, latgalieau, krievu un ang<u valod ( no 10,00 Ls par 40 000 z+mm); <br><br> fotomaterilu digitl apstrde (skenaana, retuaaana) (no 1,00 Ls par bildi) .</b><br> kontakti: <br><br> tel. 371-64622298 (darbdiens no 8.00 -16.00)<br><br> vai e-pasta adrese: <br> lkcizdevnieciba@apollo.lv </p> <br><br> <img src="neret_1.jpg" width="250" heigh="422"> <img src="ret_1.jpg" width="250" heigh="419"> <br> <br> <br> <img src="neret_2.jpg" width="250" heigh="335"> <img src="ret_2.jpg" width="250" heigh="335"> <br> <br> <br> <img src="neret_3.jpg" width="250" heigh="369"> <img src="ret_3.jpg" width="250" heigh="369"><br> </body> </html>