2021. gada izdevumi

book cover

Tāvu zemes kalendars–2022

Kultūrvēsturiska un literara godagrōmota. 83. goda gōjums.Grāmata izdota ar:
Latgales reģiona attīstības aģentūras,
Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Latvijas valsts mežu,
Rēzeknes pilsētas domes,
Raimonda Krasinska,
Jāņa Blaževiča,
Viļa Mileiko,
Andra Gribuškas,
Josifa Ročko
un Jāņa Ondžāna atbalstu.

Uz vāka Ilonas Žukovskas foto

Sastādītāji un redaktori Jānis Elksnis un Valentīna Unda

Datormaketētāja Solveiga Sarkane.

296 lpp; mīkstie vāki.

ISSN 1407-2068
ISBN 978-9984-29-345-5

3,50 EUR

book cover

Marija Brokāne. Dzīve klusumā

ELEONORAS BROKĀNES-STEPAŅUKAS DZĪVE

Jaunākās māsiņas piemiņai194 lpp., cietie vāki;

ISBN 978-9984-29-348-6


book cover

Pasaukums ceļš. Andra Eriņa dziesmas (ar notīm)

Muzikālā redaktore Bernadeta Everse

Literārā redaktore Valentīna Unda

Dana Vasiļjeva. Vāku, titullapas un nodaļu titullapu noformējumsliels (A-4 formāts), 196 lpp., cietie vāki;

ISBN 978-9984-29-347-9

17,00 EUR

book cover

Marija Kravale. Aussalas Boldānu dzimta (Klimi)

Redaktore Valentīna Kaša

128 lpp., cietie vāki;

ISBN 9789-984-29-339-4


book cover

LATVIJAS ROMAS-KATOĻU BAZNĪCAS

2. labots un papildināts izdevums

Grāmata iznākusi pēc Pētera Keiša pasūtījuma,
ar 13. Saeimas deputāta Jāņa Krišāna
un Raimonda Krasinska atbalstu


Uz vāka 1. lapp. Aglonas bazilika I. Pliča foto;
4. lapp. Rēzeknes katedrāle E. Utana foto

532 lpp., cietie vāki;

ISBN 9789-984-29-346-2


book cover

Henrihs Kivlinieks. Kalupe un kalupieši

4. papildināts izdevums

Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstīja Daugavpils novada dome (Vanda Kezika)
un SIA Meliors (Antons Soms)


Uz vāka Kalupes baznīca. Fotogrāfs Jānis Ivdra

200 lpp., mīkstie vāki;

ISBN 978-9984-29-342-4


book cover

Anna Pundure. Es ziedēšu atmiņās
dzejas krājums latviešu un latgaliešu valodā

sastādīja Valentīna Kaša

redaktore Valentīna Unda

Uz vāka Līnas Pundures zīmējums

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:

autores draugi un radi
148 lpp., cietie vāki;

ISBN 9789-984-29-344-8

par grāmatas iegādi: valentina.kasha@inbox.lv

book cover

Olūts Literaturas almanahs 19 (26)
latgaliešu valodā

redaktore Valentīna Unda

Uz vāka Ilonas Žukovskas foto

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:

Valsts Kultūrkapitāla fonds
Jānis Blaževičs un Vilis Mileiko


228 lpp., mīkstie vāki;

ISBN 9789-984-29-343-1

3,50 EUR

book cover

Aleksandrs Mihailovs. Politiskās represijas un likteņi/
Александр Михайлов.Политические репрессии и судьбы

materiālu krājums;

Grāmatas 2. izdevuma izdošanu atbalstījusi
Rēzeknes pilsētas Dome


Redaktores:
Valentīna Unda un Gaļina Maslobojeva


196 lpp., cietie vāki
Metiens 100 eks.
ISBN 9789-984-29-332-5

Grāmatas izplata autors: mihailovs.a@inbox.lv

book cover

Anita Graudiņa „Plōciņu Mase roksta”

ar Marta Haheļa karikaturomGrōmota izgōjuse ar atbaļsteitōju – Agris Bitāns, Georgs Turlajs, Raimonds Krasinskis – un pošas autores leidzfinansējumu


316 lpp; mīkstie vāki.


ISBN 978-9984-29-341-7

Grōmotu var nūpērkt voi ari pasyuteit
Latgolas Kulturas centra izdevnīceibā
Baznīcas iela 28, Rēzekne LV-4601;
tel. 26529898

e-posts: lkcizdevnieciba@apollo.lv

Grōmotas cena: 3,50 EUR,

syutūt pa postu +3,00 EUR (Latvijā) +8,00 EUR (uz ōrzemem).