2020. gadā izdotās grāmatas

book cover

Tāvu zemes kalendars–2021

Kultūrvēsturiska un literara godagrōmota. 82. goda gōjums.Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitāla fonds, Jānis Blaževičs, Vilis Mileiko, Andris Gribuška, Josifs Ročko, Līvanu pasvaldība un Viļakas pašvaldība


Uz vāka Ilonas Žukovskas foto

Redaktore Valentīna Unda

Datormaketētāja Solveiga Sarkane.

290 lpp; mīkstie vāki.

Metiens 1000 eks
ISSN 1407-2068
ISBN 978-9984-29-337-0

3,50 EUR

book cover

Literaturas almanaha Olūts 18 (25) laidīņs

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitāla fonds, Jānis Blaževičs, Vilis Mileiko, Andris Gribuška


Uz vāka Ilonas Žukovskas foto

Redaktore Valentīna Unda

248 lpp., mīkstie vāki.
Metiens 500 eks.
ISBN 978-9984-29-336-3

3,00 EUR

book cover

Jōņs Cybuļskis. Andryvs Jūrdžs

Latgaliešu valodā ar paralēlu angļu tulkojumu.

Redaktore Valentīna Unda.

Tulkojums angļu valodā – Aija Nagle-Īzāka.

Angļu tulkojuma redaktors un grāmatas pasūtītājs – Pīters Aloizs Ragaušs.

266 lpp., cietie vāki.
Metiens 700 eks.
ISBN 978-9984-29-335-6.

8,00 EUR

book cover

Valerijans Jonikāns. Manas dzimtas stāsts92 lpp., cietie vāki.
Metiens 250 eks.
ISBN 9789-984-29-334-9.
grāmatu izplata autors

book cover

Ieva Zuicena. Filologs Viktors Vonogs

Rolanda Zepa vāku dizains.


72 lpp., mīkstie vāki.
Metiens 250 eks.
ISBN 9789-984-29-338-7

2,40 EUR

book cover

Jānis Būmanis. Dzimtas saknes

Redaktore: Valentīna Unda


280 lpp., cietie vāki
Metiens 100 eks.
ISBN 9789-984-29-333-2

12,00 EUR

book cover

Aleksandrs Mihailovs. Politiskās represijas un likteņi/Александр Михайлов.Политические репрессии и судьбы
materiālu krājums
Redaktores: Valentīna Unda un Gaļina Maslobojeva


196 lpp., cietie vāki
Metiens 100 eks.
ISBN 9789-984-29-332-5

Grāmatas izplata autors: mihailovs.a@inbox.lv

book cover

Magone Liedeskalns. Magoņu čuksti
dzejoļu krājums
Autores redakcijā
Ilustrāciju autori: Laimdota Rasupe un Leo Ota

108 lpp., cietie vāki
Metiens 500 eks.
ISBN 9789-984-29-331-8

Grāmatas izplata autore: magoneb98@gmail.com