2019. gadā izdotās grāmatas

book cover

Marija Brokāne. Brokānu dzimta

Redaktore V. Unda
Stella Elksne. Grāmatas dizains, attēlu apstrāde.

356 lpp., cietie vāki
Metiens 250 eks.
ISBN 978-9984-29-330-1

12,00 EUR

book cover

Tāvu zemes kalendars 2020
Kulturvēsturiska un literara godagrōmota
81. goda gōjums
Sastōdeitōji un redaktori J. Elksnis un V. Unda

Gadagrāmata izdota ar Latgales reģiona attīstības aģēntūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas valsts meži un Rēzeknes pilsētas domes atbalstu.


304 lpp., mīkstie vāki
Metiens 1000 eks.
ISBN 978-9984-29-328-8

3,00 EUR

book cover

Mōras zeme II
kulturvēsturiski un religiski izgleitojūši roksti
2001–2004
Autoru kolektīvs ("Rēzeknes Vēstis"), Mōras Zeme", 2001–2004.

Gramata izdota ar Raimonda Krasinska atbalstu

Redaktore Valentīna Unda
Stella Elksne. Grāmatas dizains, attēlu apstrāde.

406 lpp., mīkstie vāki
Metiens 500 eks.
ISBN 978-9984-29-327-1

4,00 EUR

book cover

Piemineklis un laiks
Materiālu krājums par Latgales atbrīvošanas pieminekli.
Otrais, papildinātais izdevums.
Sastādījusi Irēna Vilčuka

232 lpp., cietie vāki
Metiens 400 eks.
ISBN 978-9984-29-329-5

4,00 EUR

book cover

Veneranda Andžāne. Pēdas dzīves grāmatā

Grāmata izdota ar Baltinavas novada domes atbalstu

104 lpp., mīkstie vāki
Metiens 200 eks.
ISBN 978-9984-29-325-7

3,00 EUR

book cover

Leontīne Apšeniece. Kaķu simfonija.
Dzejoļi

Iveta Puplovska. Zīmējumi. Vāka noformējums.
48 lpp., cietie vāki
Metiens 300 eks.
ISBN 978-9984-29-326-4

izpārdota

book cover

OLŪTS-24
literaturas almanahs
Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Rēzeknes pilsētas dome;
Valsts Kultūrkapitāla fonds,
Jānis Blaževičs un Raimonds Krasinskis.

Redaktore Valentīna Unda
Grāmatas un vāku dizains Stella Elksne
292 lpp., mīkstie vāki
Metiens 500 eks.
ISBN 978-9984-29-324-0

3,00 EUR

book cover

Veronika Grišāne
Mēs savai tautai – II. sējums
Rēzeknes ārstu biogrāfijas


Redaktore Valentīna Unda
Vāku dizains Silva Linarte
206 lpp., cietie vāki
Metiens 250 eks.
ISBN 978-9984-29-316-5

izpārdota

book cover

Anna Babre
Mūža josta, 2. daļa.


Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains, attēlu apstrāde.
294 lpp., mīkstie vāki
Metiens 200 eks.
ISBN 978-9984-29-320-2.

izpārdota

book cover

Jānis Svenčs
Gadu ritumā
dzejoļu krājums

Jāņa Svenča vāku noformējums
Redaktore Valentīna Unda
80 lpp., cietie vāki
Metiens 300 eks.
ISBN 978-9984-29-303-5

Grāmatas cena: 2,00 EUR

book cover

Jūlijs Augusts Trops
Vactāva pādūs īt

dzejoļu krājums

Grāmata iznākusi ar Harija Fridemaņa un "Daugavas Vanagi Latvijā" atbalstu
Redaktore Valentīna Unda.
Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains
114 lpp., mīkstie vāki
Metiens 200 eks.
ISBN 978-9984-29-319-6.

izpārdota

book cover

Represēto maltēniešu likteņstāsti.
Pierakstījusi Anna Babre
2. izdevums

Grāmata izdota ar Maltas pagasta atbalstu, priekšsēdētājs Vitālijs Skudra

Redaktore Valentīna Unda
Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains, attēlu apstrāde
176 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-309-7
Metiens 500 eks.
ISBN 978-9984-29-321-9

Grāmatu izplata Maltas pagasts

 
book cover

Jōņs Cybuļskis.
Veritas nostra est (Patīseiba ir myusu! The truth is ours!)
latgaliešu valodā ar paralēlu Aijas Nagles tulkojumu angļu valodā.

Redaktori Valentīna Unda un Pīters Aloizs Ragaušs (angļu tulkojumam)

Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains, attēlu apstrāde.
168 lpp., cietie vāki
Metiens 1000 eks.
ISBN 978-9984-29-322-6.

4,00 EUR

book cover

Valentīna Slavinska.
Laiks.
Esejas. Dzeja

Pateicība Pēterim Turkelim par šī izdevuma Finansiālo atbalstu

Redaktore Valentīna Unda
Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains, attēlu apstrāde
132 lpp., mīkstie vāki
Metiens 200 eks.
ISBN 978-9984-29-314-1.

2,00 EUR

book cover


Иван Сырцов
Город Зилупе и Зилупский край


Redaktore Gaļina Maslobojeva
206 lpp., cietie vāki
Metiens 200 eks.
ISBN 978-9984-29-323-3. 

Grāmatu izplata autors