2018. gadā izdotās grāmatas

book cover

VERONIKA TENČA-GOLDMANE
VĒJOS IZKAISĪTIE
Vēsturisks stāsts par Latgales novada ļaužu dzīvi 20. gadu simtā


256 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-312-7


book cover

TĀVU ZEMES KALENDARS 2019
Kulturvēsturiska un literara godagrōmota
29. (80.) goda gōjums
Gadagrāmata izdota ar Latgales reģiona attīstības aģentūras,

Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Līvanu novada domes,
Kārsavas novada domes
un Raimonda Krasinska atbalstu


Sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda
312 lpp., mīkstie vāki
ISSN 1407-2068
ISBN 978-9984-29-310-3
3,50 EUR

book cover

ERNESTS VILCĀNS
IR RUDENS KLĀT
dzejoļu krājums


redaktore Valentīna Unda
84 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-311-0
izpārdots

book cover

VILIS MILEIKO Dr. med.
MANAS DZĪVES STĀSTI
Grāmata veltīta maniem vecākiem par manis audzināšanu un skološanu, draugiem un maniem pacientiem.


redaktore Valentīna Unda
158 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-308-0
grāmata nav pieejama

book cover

LEONTĪNA MAKSIMOVA
VIĻAKA UN TĀS ĻAUDIS GADSIMTU CEĻOS
trešais, papildinātais izdevums


redaktore Skaidrīte Svikša
224 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-309-7
10,00 EUR (pēdējais eks)

book cover

VLADISLAVS RUBULIS
Grāmatas sagatavošanai izmantoti materiāli no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma

grāmatas izdošanu atbalstījis Jānis Krišāns

redaktore Valentīna Unda
126 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-307-3
izpārdota

book cover

OLŪTS 16 (23)
LITERATURAS ALMANAHS
Veļteits Latvijas symtgadei

grāmatas izdošanu atbalstīja Valsts Kulturkapitāla fonds
un uzņēmējs Jānis Blaževičs
redaktore Valentīna Unda
Uz vāka: 1. lapp. J. Gaigals "Rudens veltes", 2002
4. lapp."Krasta iela Rēzeknē", 1966
328 lpp., mīkstie vāki
ISSN 1407-2076
ISBN 978-9984-29-306-6
3,50 EUR

book cover


Julians Vaivoda. Garīgā dzīve un tās vadītāji Kurzemē 18. gadsimtā

redaktore Valentīna Unda
206 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-302-8
3,00 EUR

book cover

Jānis Broks. Ieskats Latviešu katolisko rakstu vēsturē.
Jānis Cakuls. Katoļu Baznīcas skolas Latvijā (Livonijā)

redaktore Valentīna Unda
192 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-305-9
2,50 EUR

book cover KRYSTACEĻŠ

4. IZDAVUMS


redaktore Valentīna Unda

40 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-304-2
izpārdota

book cover Pēteris Koļesnikovs

Pēteris un Otīlija

Gunara Spodra ievads
redaktore Skaidrīte Svikša

110 lpp., mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-300-4
grāmata nav pieejama

book cover Paulīne Zalāne

DZĪVNIEKIEM IR DVĒSELEkabatas formats, 64 lpp., cietie vāki
ISBN 978-9984-29-301-1

par P. Zalāni...

2,00 EUR