2013. gadā izdotās grāmatas

book cover Pēteris Zeile "Latgales periodika" 1862–2013
Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitala fonds Logo
Latgales reģiona attīstības aģentūra Logo
Preiļu novada dome
Jānis Blaževičs
Alberts Spoģis
Lettischer Pressverein in Deutschland

287 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-241-0
vairāk par grāmatu...
7,00 EUR

book cover Kornēlija Springoviča "Aglonas ziediņš"
pateicība par attēliem P. I. J. māsai Klārai

176 lpp. mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-239-7
vairāk par grāmatu...
2,00 EUR

book cover Romons Spaitāns "Atceļnīks"
Grāmatas izdošanu atbalstīja:
Lielvārdes pašvaldība

216 lpp. mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-240-3
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Rihards Ciblis "Kalsim rotas"
Grāmatas izdošanu atbalstīja:
Valsts Kultūrkapitala fonds Logo
Latgales reģiona attīstības aģentūra Logo
Maltas pagasta pārvalde Logo

126 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-237-3
vairāk par grāmatu...
grāmatu izplata Maltas pagasta pārvalde

book cover Rolands Mareckis "Mantinieks nedrīkst raudāt"
Stāsts par kādu lauku zēnu, kuram patika daudz sapņot

grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Viļānu novada dome,
Meta Koknēviča un Sandra Bruzgule ar ģimeni
124 lpp. mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-238-0
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Tāvu zemes kalendars 2014,
Kulturvēsturiska un literara godagrōmota, 75. goda gōjums
sastōdeitōji un redaktori J. Elksnis, V. Unda

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Rihards Melnis,
Andris Meiers,
Gunārs Spradzenko,
Monreālas latviešu katoļu kopiena (Alberts Caune) Kanāda,
Rēzeknes pilsētas dome,
Helēna Vasiļjeva,
Pēteris Meikstums,
Rēzeknes novada pašvaldība,
Kārsavas novada pašvaldība,
Daugavpils novada dome,
Ciblas novada pašvaldība,
Krustpils novada pašvaldība,
Dagdas novada pašvaldība,
Baltinavas novada dome,
Līvānu novada dome
Paulīne Zalāne-Vallene
Antons Rekšņa
Pateicība Mārai Nizinskai ("Rēzeknes Vēstis")


336 lpp. mīkstie vāki
ISSN 1407–2068
ISBN 978-9984-29-236-6
izpārdota

book cover Olūts, Literaturas almanahs 18,
Grāmatas izdošanu atbalstījuši: Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo,
Rēzeknes pilsētas Domes Kultūras pārvalde un
uzņēmējs Jānis Blaževičs.


292 lpp. mīkstie vāki
ISSN 1407–2076
ISBN 978-9984-29-234-2
izpārdota

book cover Jānis Broks "Prelāta Staņislava Vaikuļa piemiņai",
atmiņas un pārdomas
Grāmata izdota ar priesteru J. Stepiņa, A. Budžes, J. Zarāna, kultūras darbinieka P. Keiša un avīzes "Rēzeknes Vēstis" (M. Nizinska) atbalstu.


160 lpp. mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-235-9
izpārdota

book cover Kārlis Stalšāns "Krievu ekspansija un rusifikācija Baltijā laikmetu tecējumā",
Grāmata bagātīgi ilustrēta ar kartēm, kartogrammām un diagrammām. Dr. J. Brača priekšvārds. P. Zalānes-Vallenas senlaiku literatūras maģistres pēcvārds.
Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījuši: Paulīne Zalāne-Vallena, Kanādas Latviešu katoļu apvienība (Vilis Mileiko), Harijs Fridemanis


188 lpp. mīkstie vāki
ISBN 978-9984-29-232-8
izpārdota

book cover Henrihs Kivlinieks "Kalupieša dzīves gājums",
Autobiogrāfiska apcere ar daudzām fotogrāfijām no autora arhīva
Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījuši: Aivars Kursītis (Ogre), Daugavpils novada dome (Janīna Jalinska), SIA "Meliors Krauja" (Antons Soms) Viktors Lazdāns (Lielie Stradišķi) un Kalupes pagasta pārvalde (Ināra Ūbele)


144 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-233-5
vairāk par grāmatu...
grāmatu izplata autors
tālr: 26428646

book cover Eduards Upenieks Med. Dr. Emeritus "Par dzīves skaistumu un mākslu",
Spēja saprast mākslu ir civilizācijas balva
Grāmatu veltu savai mīļajai mātei Marijai pateicībā par viņas lūgšanām un manis audzināšanu.


400 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-230-4
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Vladislavs Zeps "Latviešu leģionāra gaitas",
Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījuši:
Daugavas Vanagu Latvijā Rēzeknes nodaļa,
Daugavas Vanagu nodaļas Austrālijā (Kanberā un Adelaidā),
Harijs Fridemanis,
Viļānu Dome,
Staņislavs Zīra un pats autors


160 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-231-1
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Pīters Strods "Pareizraksteibas vōrdneica", latgaliešu valodā
Šys atkōrtōtais izdavums veļteits
Virginijas un Pāvela Pastaru, Jevgēnijas un Boleslava Turlaju
pīmiņai
Grāmata izdota ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības atbalstu.

404 lpp. cietie vāki
ISBN 978-9984-29-228-1
viss drukātās grāmatas metiens tika nodots Latvijas Republikas tautas un skolu bibliotēkām
Šīs grāmatas elektroniskā versija ir tapusi ar izdevniecības "Lielvārds" atbalstu un pieejama
šeit