2010. gadā izdotās grāmatas

book cover Valentīna Širina "Dzeivinīku stōsteni"
Mōkslineica Lūcija Gadzina

92 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-198-7
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Elizabete Kārkliņa "Katram vajadzīgs draugs" stāsti.
Lāsmas Gūtmanes ilustrācijas.

30 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-197-0
vairāk par grāmatu...
par grāmatas iegādi: e-mail: c2vsnadina@inbox.lv

book cover Līvija Liepdruviete "Līpas vērsyunē", dzeja
Grāmatas izdota ar Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu
68 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-196-3
vairāk par grāmatu...
Grāmatu var iegādāties pie autores: 29104563

book cover Nadīna Liepiņa "Laimes putna paspārnē", dzeja

112 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-194-9
vairāk par grāmatu...
Grāmatu var iegādāties pie autores
e-mail: c2vsnadina@inbox.lv

book cover Pēteris Zeile "Latgale un tās ļaudis"

Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Rietumu Bankas Labdarības fonds,
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde,
uzņēmējs Jānis Blaževičs.


320 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-192-5
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover BĪSKAPA JULIJANA VAIVODA DIENASGRĀMATA
304 lpp. cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-191-8
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Jānis Keičs "Ar krusta zīmi dvēselē",
Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Dagdas novada pašvaldība
un Rēzeknes novada dome

156 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-188-8
vairāk par grāmatu...
Grāmatu izplata autors: 371-29187808

book cover Literaturas almanahs "Olūts–15",
Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo
Rēzeknes pilsētas Domes Kultūras pārvalde,
uzņēmējs Jānis Blaževičs

324 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-190-1
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Kultūrvēsturiska un literara godagrōmota "Tāvu zemes kalendars – 2011",
Grāmatas izdošanu atbalstījuši:
Valsts Kultūrkapitāla fonds Logo
Latgales reģiona attīstības aģentūra
uzņēmējs Jānis Blaževičs

328 lpp. mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-195-6
izpārdota

book cover Olga Lavriņenko "Centrāleiropas un austrumeiropas iedzīvotāju dzīves līmeņa veidošanās atšķirību pētīšana pa reģioniem", monogrāfija.
154 lpp. un pielikumi, mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-189-5
Monogrāfija ir veltīta Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionu iedzīvotāju dzīves līmeņa jautājumu pētīšanai periodā no 2000. līdz 2008. gadam. Autore ir veikusi šo reģionu iedzīvotāju dzīves līmeņa oriģinālu kvalitatīvo un kvantitatīvo, kā arī dinamisko atšķirību izpēti ar aprēķinātā integrālā indikatora palīdzību. ESF projekts "Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai.
Grāmatu izplata autore: 371-26658797

book cover Иван Сырцов "Корни", memuāri.
280 lpp., mīkstie vāki.
ISBN 978-9984-29-187-1
vairāk par grāmatu...
Grāmatu izplata autors: 371-65725224

book cover Vladislavs Zeps "Dzeives celi"
228 lpp., cietie vāki.
Grāmatas izdošanu atbalstījis priesteris Antons Smelters

ISBN 978-9984-29-185-7
vairāk par grāmatu...
RV raksts par autoru
izpārdota

book cover Alberts Budže "Latvijas Romas katoļu priesteri", II sēj.
376 lpp., cietie vāki.

Pateicība par finansiālo atbalstu Ārijai un Vilim Mileiko (Kanāda),
Toronto katoļu draudzei,
Daugavas Vanagu Kanādas valdei,
Amerikas Latviešu Katoļu apvienības valdei,
Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības izpildirektoram Pēterim Keišam un Preiļu dekānam Jānim Stepiņam par aktīvu līdzdalību grāmatas tapšnā. Pateicība Vilim Mileiko par sagādāto materiālu par trimdas priesteriem.


ISBN 978-9984-29-182-6
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Diāna Skaidrīte Varslavāne "Pretspāki", tankas
78 lpp., aplocē.
ISBN 978-9984-29-184-0
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Antons Rekšņa "Caur mežiem un purviem"
288 lpp., cietie vāki.
ISBN 978-9984-29-183-3
vairāk par grāmatu...
4,00 EUR

book cover Tadeušs Puisāns "Vēstures mozaīka"
grāmatas izdošanu atbasltīja
PASAULES BRĪVO LATVIEŠU APVIENĪBA
PBLA logo
392 lpp., mīkstie vāki, kabatas formāts.
ISBN 978-9984-29-181-9
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover "Rakstnieks Jānis Sārts", satādītājs Pētris Liepiņš
270 lpp., cietie vāki, kabatas formāts.
ISBN 978-9984-29-173-4
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Nadīna Liepiņa "Kā smilga vējā"
320 lpp., cietie vāki, kabatas formāts.
ISBN 978-9984-29-178-9
vairāk par grāmatu...
grāmatu izplata autore
e-mail: c2vsnadina@inbox.lv

book cover Diāna Skaidrīte Varslavāne ""Pūdeņu" dōrgumi"
200 lpp., mīkstie vāki, kabatas formāts.
ISBN 978-9984-29-179-6
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Vilma Lele "Preiļi ievziedā"
100 lpp., mīkstie vāki, kabatas formāts.
ISBN 978-9984-29-180-2
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Josifs Šteimans "Latvijas vēstures historiogrāfija"
Boris Volkovičs. Personu rādītājs.
310 lpp., mīkstie vāki, kabatas formāts.
ISBN 978-9984-29-177-2
vairāk par grāmatu...
izpārdota

book cover Josifs Šteimans "Vēsture un filozofija, socioloģija un politika"

216 lpp., mīkstie vāki, kabatas formāts.
ISBN 978-9984-29-176-5
vairāk par grāmatu...
izpārdota